fredag 23. januar 2015

ØNH: Lang ventetid for enkelte ØNH-pasienter.

Lang ventetid for enkelte ØNH-pasienter. Ber om rutine pasienten henvises privat praktiserende med kortere ventetid.


I løpet av de siste årene har det vært en kraftig økning av polikliniske pasienter. Den kapasiteten vi har er selvfølgelig begrenset både personal og arealmessig. I tillegg har vi en stor operativ virksomhet og har behov for å se pasienter preoperativt og gjennomføre postoperative kontroller for å levere en god kvalitet.

Lang ventetid
Selv om vi har effektivisert mye har vi fremdeles lange ventetider. Antall fristbrudd har vi redusert kraftig siden 2010, men det er basert på en stor innsats av alle ansatte med ekstra-poliklinikker og overtidsarbeid. Vi har et tett og godt samarbeid med de privatpraktiserende øre-nese-hals legene i området.

Forslag til arbeidsdeling
I et møte med de privatpraktiserende øre-nese-hals legene i slutten av 2012 var det stor enighet om at såkalte rutinehenvisninger (dreninnleggelse hos barn og vurderinger angående indikasjon for adenotomi og tonsillektomi.) kan gå til de privatpraktiserende slik at vi kan redusere ventetidene og gi våre pasienter et bedre tilbud.

Oppfølging etter dreninnleggelse
I andre helseregioner er det ofte slik at barn etter dreninnleggelse får videre oppfølging og kontroller hos fastlege, men vi synes det kan være en bra løsning med at de privatpraktiserende øre-nese-hals legene foretar både utredningen angående dette og overtar også de postoperative kontrollene.

Med vennlig hilsen
Øre nese hals avdeling, 
Stavanger Universitetssjukehus.


Eirik Viste
Praksiskonsulent 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.