fredag 30. desember 2016

Smartcrowding: få oppdatert status på ventetid i akuttmottak på mobilen!


Få oversikt over ventetiden i akuttmottaket - last ned Smartcrowding til mobilen !

Nå er «app’en» Smartcrowding – som blant annet viser status i mottakelsen på SUS - klar for gratis ned-lasting til mobil. Du finner den både for Iphone og Android i hhv Appstore og Google Play.


Med denne kunnskapen om status for ventetid i mottak håper vi det er lettere for leger som vurderer å legge pasienter inn –

 • å justere pasienters forventning om ventetid - før de legges inn – slik at pasienter og pårørende er mer forberedt på ventetiden
 • å avtale med pasienter som kan vente – at de heller drar inn f.eks. neste formiddag – hvis belegget og ventetiden er høy

Last ned appen og følg bruksanvisningen så har du status lett for hånden på mobilen når du har behov for den.

Når appen er lastet ned må du første gang registrere seg med mailadresse og lage et passord – så er den i funksjon.
På siden "Status i akuttmottaket" finner du en steg for steg bruksanvisning for installasjon og oppsett.Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik
Regional prosjektleder for legemiddelsikkerhet, Helse Vest RHF
Samhandlingslege / postdoktor, Helse Stavanger HF
www.sus.no

tirsdag 27. desember 2016

Pasientreiser: Nettside med oppdaterte transportavtaler


Pasientreiser har opprettet en nettside med informasjon om hvilke avtaler som gjelder for pasienttransport for de ulike kommuner.

I praksis varierer det fra kommune til kommune om:

 • pasientene må legge ut for reisen selv eller ikke 
 • om pasienten skal bestille drosje selv eller ikke


Sidene vil bli holdt oppdatert fortløpende dersom regelverk eller avtalene med taxinæringen endrer seg.

Lenken til denne siden er:

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/transportoravtaler (fungerer ikke lenger pr 02/20)

TIPS

 • Lagre lenken til transportavtalene i nettleseren slik at du finner den.
 • Videresend informasjon om nettsiden til ansatte og på legekontoret - det er gjerne dem som har mest nytte av denne siden.
 • Henvis gjerne pasientene til denne siden også så kan de selv bruke den til å orientere seg om avtaleverket. fredag 16. desember 2016

KK: Sexologisk rådgivning

Vi tilbyr sexologisk rådgivning ved Kvinne-barn divisjonen. 

Tilbudet er åpent for alle, i og utenfor sykehuset. 
Det gis rådgivning til kvinner, menn og par. 

Eksempler på problemer er 
 • dyspareuni, 
 • vaginisme, 
 • lite lyst, 
 • ereksjonsproblemer, 
 • ejakulasjonsproblemer og 
 • orgasmeproblemer. 
I tillegg gis det rådgivning til mennesker med kjønnsidentitetsproblematikk, og ved utfordringer knyttet til seksuell orientering.

Seksuelle problemer har ofte sammensatte årsaker. Ved sexologisk rådgivning gjøres det kartlegging for å avdekke om årsaken hovedsakelig er somatisk, psykologisk eller relasjonell. 

Hvis det identifiseres somatiske årsaker til de seksuelle utfordringene kan rådgivningen gjøres i samarbeid med lege. I tillegg samarbeider sexologisk rådgiver med fysioterapeut.
Pasienter kan selv bestille time uten henvisning fra helsepersonell. 

Hvor:
Sexologisk poliklinikk er lokalisert ved gynekologisk post 4AC. 

Rådgivningen gis av Trude Hammer Langhelle som er spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).


Timebestilling: 41487158

tirsdag 13. desember 2016

KAD tilbud: Hyperemesis gravidarum («svangerskapskvalme») – behandling i kommunenFoto Colourbox
Nesten alle gravide opplever kvalme og/eller oppkast i svangerskapet, med varierende fysiske/psykiske påkjenninger. 

I et mindretall vedvarer kvalme, brekninger og oppkast. Ved uttalt grad opplever kvinner vekttap, dehydrering, ketonuri og elektrolyttforstyrrelser. 

Ambulant behandling foretrekkes fremfor innleggelse ved lett til moderat hyperemesis. God behandlingsplan, med jevnlige tidspunkter og avtaler, er viktig. Det skaper trygghet!  De fleste kan få en god poliklinisk oppfølging av sin fastlege.

Vanskelig tilfeller kan kreve innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Jæren Øyeblikkelig Hjelp har behandlet disse pasientene i kommunale ø-hjelpssenger (Sandnes, Gjesdal, Time og Klepp). 

Nå starter også Stavanger kommune med behandling i sine kommunale senger.

Kvinner som er gravide i første trimester og ikke har fått god nok effekt av behandlingen hos sin fastlege henvises til Stavanger Øyeblikkelig Hjelp. I henvisningen ber vi om følgende:
 •          Generell pasientinformasjon
 •           Tidligere sykdommer
 •           Tidligere graviditeter
 •          Hvor lang tid har svangerskapskvalmen vedvart og hvilke tiltak er forsøkt
 •           Ernæringsstatus og vektendring
 •           Blodprøver tatt hos egen lege


Innleggelse skjer hovedsakelig dagtid, sjeldent nødvendig kveld og natt. Avtale om innleggelse gjøres via telefon 51 84 96 84 (Stavanger ØH).

Stavanger Øyeblikkelig Hjelp vil vurdere om sykehuset må involveres.


Fastlegen henviser til privat gynekolog hvis pasienten ønsker en ultralydkontroll (utføres ikke ved Stavanger Øyeblikkelig Hjelp).

Vennlig hilsen
Pia Skoglund 
Praksiskonsulent

og 

Erik Andreas Torkildsen, ph.d.Avdelingssjef/overlege
Kvinneklinikken

lørdag 10. desember 2016

Fredagsundervisning på SUS - Ka potla dokke mé inni dei skoldrene

Fredagsundervisingen på SUS filmes og legges ut på Youtube.
Her er et eksempel på en nyttig gjennomgang av skulder.

Tips: start abonnement på "SUS Praksisnytt" Youtubekanal.
onsdag 23. november 2016

Telefontid kardiolog - når det ikke haster

Kardiologisk vakttelefon er populær blant oss fastleger. Den blir brukt både til øhjelps- henvendelser og mer generelle faglige spørsmål. 

Det er ønskelig å fordele henvendelsene på flere av kardiologene.

Avdeling ønsker derfor å tilby et alternativ for det som ikke haster.

Det innføres derfor et tilbud om daglig telefontid fra kl. 14.00 – 15.00 for henvendelser som ikke er akutte.

Sentralbordet vil sette deg over til rette vedkommende / avklare om dette er et mer egnet tilbud når du ringer. 

Hvordan fungerer det for deg i praksis - benytt muligheten til å gi oss en tilbakemelding !
Vi ønsker tilbakemelding på hvor godt dette tilbudet møter behovet dere har og vil gjerne ha tilbakemelding på dette. Treffer tidspunktet greit i forhold til når det er behov / praktisk å ringe? Bør tilbudet endres? 
Bruk gjerne kommentarfeltet - alle kommentarer blir fanget opp av redaktøren av Praksisnytt.

mandag 21. november 2016

Omskjæring: Tilbud til barn over 3 år - Dagkirurgisk avdeling Hillevåg

Urologisk seksjon ved SUS tilbyr rituell omskjæring av gutter. 

Inngrepet utføres i generell anestesi på dagkirurgen på Hillevåg (Kart)

Barnet må være over 3 år:
Grunnet risiko for komplikasjoner til anestesi hos de yngste barna settes aldersgrense for å få utført inngrepet til minst tre år. 

Dette er i tråd med anbefaling fra Helse Vest og er også praksis ved HUS. 

Kan inngrepet utsettes til 5-6 års alder?
Erfaringsmessig er det imidlertid enda bedre om en utsetter inngrepet enda litt lenger, til de er fem - seks år gamle, både i forhold til anestesi, kirurgisk prosedyre og ikke minst barnets opplevelse. Urologisk seksjon vil derfor be fastlegene vente med å henvise gutter for rituell omskjæring til de er minimum tre, og aller helst til de er fem - seks år gamle. 

Henvisninger på guttebarn under 3 år vil bli returnert med tilsvarende begrunnelse hvor man samtidig ber om ny henvisning TIDLIGST 3 måneder før barnet fyller 3 år.

Dette er også publisert i PKO-arkivet> Fagområder > Barn > Omskjæring

fredag 18. november 2016

Driftsmelding: Vanskelige plassforhold på SUS - kan vi finne andre løsninger for å avhjelpe situasjonen?

Alternativer til innleggelse:

Konferere - evt mulig å få til noe poliklinisk?

KAD senger en mulighet?

Gjelder til 23.nov


Pasientreiser: Endring i regelverk for reiser på trafikal grunnlag.

Ny forskrift, Pasientreiseforskriften, trådte i kraft fra 1. oktober.

Det er ingen endring på reglene for "Tilrettelagt transport av helsemessig årsak"

Nyheten gir informasjon om endringer i de reisene som pasienten kan søke dekket på "Trafikalt grunnlag".

Pasienten kan søke refusjon elektronisk:
Fra 1.oktober ble det mulig å søke refusjon av utgifter til pasientreiser elektronisk på www.helsenorge.no   

De viktigste endringene for reiser på trafikalt grunnlag:
·         Minste reiseavstand økes fra 3 til 10 kilometer med kostnader over lokal minstetakst på buss.

·         Hovedregelen er at reisen opptil 300 km. dekkes med standard kilometergodtgjørelse kr. 2,20, uavhengig av hvilket transportmiddel som er blitt brukt.

·         Reiser til Bergen: Avstanden Stavanger - Bergen er under 300 km. Fra 1.oktober organiserer pasienten reisen selv og vil som hovedregel få refundert standardsats.

·         Krav til oppmøtebekreftelse fra pasienten faller bort og vil bli hentet fra oppmøteregistrene. (Unntak finnes)

·         Pasienter som bestiller drosje selv, vil bare få dekket standardsats per kilometer
Dette gjelder selv om det foreligger dokumentasjon på behov for bruk av drosje av helsemessige årsaker.
Unntak: øyeblikkelig hjelp.

 Mer informasjon om den nye ordningen finnes på www.pasientreiser.no


mandag 7. november 2016

Ny avtalespesialist gynekologi: Tone Lunde

Tone Lunde har nå startet opp som avtalespesialist i Johan Bergh sin praksis. 

Tone har jobbet og tatt fullført sin spesialisering på Kvinneklinikken ,SUS, fra Januar 99 til desember 2009. 

Hun jobbet så en periode på Kolibri Medical som privat gynekolog og medisinsk ansvarlig frem til august 2014. 

Deretter gikk veien videre til Aleris hvor hun jobbet 100% frem til august 2016.

Tone har nå startet opp som avtalespesialist sammen med Johan Bergh på Madla. Nytt navn blir " Madlagynekologene Tone Lunde og Johan Bergh". De har flyttet inn i nye flotte lokaler i Madlamarkveien 2. Det er nylig innvilget en økning av hjemmel med 20% og det er dermed for tiden god kapasitet og kort ventetid.

Henvisninger kan sendes elektronisk til begge to. Er det noe som haster så kan pasient eller lege ringe oss på telefon 51591558 så snart henvisning er skrevet/sendt. Vi tar også imot henvisninger på fax.Vi setter oftest av et par timer til dagen til de pasientene som trenger hjelp raskt.
 
  

torsdag 3. november 2016

MR: ingen ventetid på MR av ekstremiteter i Hillevåg.

I forbindelse med streiken var det en forbigående kapasitetsreduksjon for MR på Hillevåg men det er nå igjen god kapasitet på ledd-MR(MR kne, MR ankel, MR -fot, MR albue og MR hånd). Det er ingen ventetid for disse undersøkelsene i skrivende stund.

tirsdag 18. oktober 2016

Invitasjon til "Nytt og nyttig" møte på SUS

Møteplassen "Nytt og nyttig" på SUS


Når: Mandag 31.okt klokken 18 - 20.30

Sted: Aulaen, SUS
Velkommen til høstens Nytt og nyttig-møte. Vi satser på at også neste møte blir vellykket og at mange deltar. Kurset er gratis, og gir 3 kurspoeng, som sammen med kurset våren 2016 gir 6 tellende kurspoeng. 

Tema denne gangen er:                                                                    


18.00   Akutt ambulant team for barn og unge (BUPA)                                                     
18.15   Nye røntgenavtaler med Aleris (Curato) og Unilabs - hvor sender du pasienten? (Radiologisk avdeling)
18.30   Innføring av dialogmeldinger mellom fastleger og sykehusleger – Status (Ove Nordstokke)                  
18.45   Raskere tilbake  (Helse Vest / NAV)
19.00   Kaffepause                                                    
19.15   Overføring av paracentese kontroll til FL ( ØNH avd)
19.30   Kontaktlege i sykehuset innført fra 15.09.2016  (Ottar Bjerkeseth)
19.45   Samhandlingsplakaten (Ivar Halvorsen)                                        
20.00   Osteoporose ( Ane Djuv)
20.15   El. rekvirering og henvisning med Interactor (Åshild Sætevik /Seksjonsradiograf, og Linda B. Ottøy (IKT-koordinator, Avd.for med.biokj.)


Sett av tiden. Dette vil du ikke gå glipp av!

Påmelding: Klikk her

onsdag 12. oktober 2016

Driftsmelding radiologi: Redusert kapasitet uke 42/43 og 45/46 ifm klargjøring og installasjon av ny MR.

Avdeling for radiologi klargjør for utskiftning av gammel MR

I ukene 42 og 43 - samt uke 45 og 46 – vil sykehusets eldste MR (lab15) bli skiftet ut med en Siemens-maskin (3 T).

Utskiftingen betyr at SUS får større kapasitet samtidig som kvaliteten for MR-undersøkelsene våre bedres.

Når den gamle maskinen tas ut og rommet klargjøres, må også nabolaboratoriet stenges (lab 14).

I denne perioden vil derfor kapasiteten bli redusert. Det kompenseres ved å øke driften på gjenværende maskiner i samme tidsrom. Dette vil likevel ikke være nok i forhold til det behovet som vi vet vil være der.


På grunn av denne reduserte kapasiteten, ber vi rekvirenter vurdere følgende når pasienter blir henvist:

 • Kan det være mulig å komme til målet med annen undersøkelse? 
 • Kan man bruke private samarbeidspartnere? (Aleris (tidligere Curato og Unilabs har avtale)
 • Kan undersøkelsen utsettes til ny MR er installert og operativ?


Dette berører ikke pakkeforløpspasientene.

Ved inneliggende pasienter: det er viktig at alle pasienter møter rett forberedt og til riktig tid til MR-timene sine.

Det vil i tillegg bli en lengre nedetid ved selve installasjonen av ny MR. Tidsrom for dette vil vi komme tilbake til.

Vennlig hilsen 

Berit Vatle
Sjefradiograf
91119283 / +4791119283 
Helse Stavanger HF
www.sus.no

onsdag 5. oktober 2016

Tips til smågruppeaktivitet: Noklus praksisprofil.


Noklus har nå oppdatert sin programvare for uthenting av utvalgte data fra allmennlegens elektroniske journal, slik at den fungerer for Infodoc, System X, Profdoc Plenario og CGM Allmenn (WinMed 3). 

Programvaren er gratis, lastes enkelt ned fra www.noklus.no under fanen ”Klinisk bruk av laboratoriet” > Praksisprofil

Kan også fås tilsendt på minnepinne. Installasjon og uthenting av data tar få minutter og påvirker ikke journalsystemet.

Dataene sendes over helsenettet til Noklus, som gir tilbakemelding i form av to rapporter; en som fokuserer mest på laboratoriebruk, men som også gir generell oversikt over konsultasjoner og diagnosebruk for et helt år; - og en som gir detaljerte data om pasienter som bruker warfarin / Marevan. 

Rapportene er tilrettelagt for bruk i kollegagruppen (1-2 møter) eller lokalt på legesenteret, og har forslag til strukturert gjennomgang. 

Mer informasjon i vedlagte nyhetsbrev. 

Påmelding: noklus@noklus.no med praksisprofil i emnefeltet.

Med vennlig hilsen 

Noklus
Klinisk bruk av laboratoriet
Geir Thue, seksjonsleder i Noklus og fastlege

Postadresse: Boks 6165, 5892 Bergentirsdag 27. september 2016

Streiken: Forlenget svartid på radiologiske undersøkelser.

På grunn av den pågående arbeidskonflikten har vi dessverre en forsinkelse på beskrivelse av undersøkelser utført på Avdeling for radiologi, Helse Stavanger.
Dette gjelder både SUS, Hillevåg, Sandnes og Egersund. Vi prioritere etter beste evne.

Minner om muligheten til å bruke private med avtale. Curato og Unilabs.

Beklager ulempen dette medfører.
Vennlig hilsen

Terje Daniel Bakkelund
Avdelingssjef
Avdeling for radiologi
Helse Stavanger HF
www.sus.no

søndag 18. september 2016

Neste Nytt og nyttig møte 31.oktober !

Nytt og nyttig på SUS mandag den 31. oktober kl. 18-20.30. Sted: Aulaen, SUS.

«Nytt og nyttig-møtet høsten 2016 blir mandag den 31. oktober, og vil inneholde nyheter som har betydning for deg som fastlege i samarbeidet med SUS. Møtet er gratis, og gir 3 møteseriepoeng. 

PKO-SUS

onsdag 7. september 2016

Oppdatert 13. september: Ingen drop-in ved røntgen i Sandnes og Hillevåg

Hillevåg
Fra onsdag 14. september vil det ikke være anledning for pasienter å komme på drop-in ved avdeling for radiologi i Hillevåg (seksjon Hillevåg). Det er altså kun drop-in som stenger. Pasienter som har time til røntgen, UL eller MR på seksjon Hillevåg møter til timen.

Sandnes
Fra torsdag 8. september vil det ikke være anledning for pasienter å komme på drop-in ved avdeling for radiologi i Sandnes.

Dette er grunnet brudd i meklingen mellom Akademikerne helse og arbeidsgiverforeningen Spekter der 37 medarbeidere i Helse Stavanger er tatt ut i streik.

Lovpålagte oppgaver som øyeblikkelig hjelp, barn og kreft, vil bli håndtert som normalt og berøres ikke av streiken.

onsdag 31. august 2016

Radiologi: Nye radiologiavtaler fra 1.september. (UTGÅTT)

Informasjon om nye radiologiavtaler fra Helse Vest.

Kortversjonen for oss i Helse Stavanger området er at Unilabs Røntgen nå også har avtale.

Mange av oss har allerede blitt kontaktet og fått utført partneroppsett slik at vi kan rekvirere elektronisk på samme måte som for SUS og Curato. Kontakt Unilabs dersom du har behov for hjelp til dette.

Man kan jo ellers merke seg at Curato skifter navn til Aleris Røntgen fra 1.oktober.
      
Curato og Unilabs er valde som leverandørar av radiologiske tenester i Helse Vest. Dei nye avtalane trer i kraft 1. september 2016 og har ei årleg ramme på i alt 116 millionar kroner.
I Bergen og Stavanger deler dei to leverandørane volumet  seg i mellom. I Haugesund er det vald ein leverandør.

Resultatet av tildelinga er som følgjer:
By
Leverandør
Volum
Årlig tak i kroner
Bergen:
Unilabs Røntgen
Småstrandgaten 3
5014 Bergen
Telefon: 08808
60%
30 mill

Kaigt. 5
Bergen Storsenter 5. etasje
5015 Bergen
Telefon: 02343
40%
20 mill
Haugesund:
Skippergata 14
5527 Haugesund
Telefon: 08808
100%
24 mill
Stavanger:
Børehaugen 1, DSD-bygget, 1. et.
4006 Stavanger
Telefon: 02343
60%
25 mill

Unilabs Røntgen Sandnes
Larsamyrå 18
4313 Sandnes
Telefon: 08808
40%
16 mill
*Frå 1. oktober skifter Curato Røntgen navn til Aleris Røntgen

Dei nye avtalane gjeld i seks år, med moglegheit til utviding av volumet i løpet av avtaleperioden.

Innhaldet i avtalen
Avtalen omfattar CT, MR, røntgen og ultralyd alle stader. Som sist, gjeld ikkje avtalen for mammografi.

Ventetider
Informasjon om ventetider finn de på helsenorge.no/velg-behandlingssted.  Her ligg også ventetidene til dei private aktørane. Vi oppmodar dykk til å bruke denne informasjonen når de tilvisar pasientar, slik at ventetida blir kortast mogleg for pasientane.

Du finn oversikt over alle røntgen- og laboratorietenester på heimsida til Helse Vest RHF:


Vennleg helsing 
Baard-Christian Schem
fagdirektør