tirsdag 13. desember 2016

KAD tilbud: Hyperemesis gravidarum («svangerskapskvalme») – behandling i kommunenFoto Colourbox
Nesten alle gravide opplever kvalme og/eller oppkast i svangerskapet, med varierende fysiske/psykiske påkjenninger. 

I et mindretall vedvarer kvalme, brekninger og oppkast. Ved uttalt grad opplever kvinner vekttap, dehydrering, ketonuri og elektrolyttforstyrrelser. 

Ambulant behandling foretrekkes fremfor innleggelse ved lett til moderat hyperemesis. God behandlingsplan, med jevnlige tidspunkter og avtaler, er viktig. Det skaper trygghet!  De fleste kan få en god poliklinisk oppfølging av sin fastlege.

Vanskelig tilfeller kan kreve innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Jæren Øyeblikkelig Hjelp har behandlet disse pasientene i kommunale ø-hjelpssenger (Sandnes, Gjesdal, Time og Klepp). 

Nå starter også Stavanger kommune med behandling i sine kommunale senger.

Kvinner som er gravide i første trimester og ikke har fått god nok effekt av behandlingen hos sin fastlege henvises til Stavanger Øyeblikkelig Hjelp. I henvisningen ber vi om følgende:
  •          Generell pasientinformasjon
  •           Tidligere sykdommer
  •           Tidligere graviditeter
  •          Hvor lang tid har svangerskapskvalmen vedvart og hvilke tiltak er forsøkt
  •           Ernæringsstatus og vektendring
  •           Blodprøver tatt hos egen lege


Innleggelse skjer hovedsakelig dagtid, sjeldent nødvendig kveld og natt. Avtale om innleggelse gjøres via telefon 51 84 96 84 (Stavanger ØH).

Stavanger Øyeblikkelig Hjelp vil vurdere om sykehuset må involveres.


Fastlegen henviser til privat gynekolog hvis pasienten ønsker en ultralydkontroll (utføres ikke ved Stavanger Øyeblikkelig Hjelp).

Vennlig hilsen
Pia Skoglund 
Praksiskonsulent

og 

Erik Andreas Torkildsen, ph.d.Avdelingssjef/overlege
Kvinneklinikken

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.