tirsdag 30. mai 2023

Kardiologi: Oppdatert epostadresse for oversending av EKG til SUS

 

Ingen fax på kontoret lenger?

Hvordan kan du da få sendt EKG til SUS når du ønsker å konferere ved mistanke om hjerteinfarkt?

Du kan bruke epost.

Mer om dette finner du ut i PKO-arkivet:
ttps://www.pkosus.no/avdelinger/hjerte/ekg-oversending-mio


onsdag 10. mai 2023

LAB: Bytt ut alle kullpensler - kun eSwab skal brukes fra 22.mai

På grunn av overgang til automatisk utsåing, utgår Amies kullpensel som transportmedium for sekret til bakteriologisk dyrkning.

Kullpensel erstattes av Amies flytende medium (eSwab).

 

Bruk denne

Kast disseOBS bør være mottatt på lab innen 24t:
For optimal diagnostikk av øvre luftveisprøver er det viktig at prøven ankommer laboratoriet innen 24 timer, siden det er vist at enkelte S. pneumoniae stammer har redusert overlevelse i Amies flytende medium etter 24 timer. 

Endringen iverksettes 22.05.23.


Vennlig hilsen 

Avdeling for medisinsk mikrobiologitirsdag 9. mai 2023

Alzheimer biomarkør studie: ABBA-GP - Studien inkluderer nå pasienter.

 

FORSKNINGSPROSJEKT

KAN EN NY BLODPRØVE FORENKLE OG FORBEDRE DIAGNOSTIKK AV ALZHEIMERS SYKDOM I FASTLEGEPRAKSIS?

ABBA-GP: Accuracy of blood-based markers for Alzheimer’s disease in General Practice

 


Biomarkører typisk for Alzheimers sykdom kan nå påvises i blod. ABBA-GP studien skal undersøke om slike blodtester er nøyaktig nok til å brukes i fastlegepraksis.

Fastlegene i Stavanger kommune kan begynne å ta testen hos pasientene sine 1.6.2023.  Alle andre kommuner kan starte 1.9.2023.  Testen skal tas hos pasienter med kliniske symptomer.

Inklusjonskriterier

 • Informert samtykke
 • 40 år eller eldre
 • Symptomer som kan gi mistanke om begynnende kognitiv svikt

Eksklusjonskriterier

 • Manglende samtykkekompetanse, f.eks. alvorlig demens
 • Alvorlig  psykisk eller fysisk sykdom eller medikamentbruk som bidrar signifikant til pasientens kognitive utfordringer eller gjør pasienten uegnet for deltakelse i studie
 • Pasienter som ikke ønsker senere utredning på hukommelsesklinikken

Praktisk info:

 • Fastlegekontorene får tilsendt egne testsett i “lab-kassen” fra SUS.
 • Det tas en EDTA-blodprøve på fastlegekontor. Prøven kan tas mandag-fredag.
 • Plasma-prøven, rekvisisjonsskjema og samtykkeskriv sendes til SUS på vanlig måte i «lab-kassen».
 • Fastlegen skal følge pasienten opp som vanlig, uavhengig av deltakelse i prosjektet. Fastlegen trenger ikke følge opp blodtesten.
 • Et tilfeldig utvalg av deltakere, både med negative og positive biomarkør svar, vil bli henvist til videre utredning ved hukommelsesklinikken på SUS.
 • Pasienten, fastlegen og hukommelsesklinikken vil være blindet for svar på blodprøven.

Den dagen du kommer over en pasient du vil inkludere finner du informasjon om studien og lenker til aktuelle dokumenter og informasjonsmateriell i PKO-arkivet under Forskningsseksjonen der vi vil legge ut informasjon om aktuelle studier som kan være aktuelle for fastleger i vårt område å være informert om enten fordi vi kan bidra til inklusjon av pasienter eller fordi vi vil ha pasienter som deltar i studiene. 

Her er en direktelenke