torsdag 28. september 2017

LAR: Legemiddelassistert behandlingsforløp


Helse Stavanger har utarbeidet et standardisert behandlingsforløp for LAR pasienter

Det er et interaktivt dokument der en lett finner fram spørsmål og svar, informasjonsskriv til pasient eller pårørende, og informasjon rundt behandling og hendelser som kan oppstå underveis. 

Det kan være greit å lese gjennom, men er først og fremst et glimrende verktøy en kan ha i favorittlista og ta fram når en har disse pasientene. 

Det er viktig at vi ikke ser oss blinde på skjemaene som finnes her.  Dette er et internt dokument for Helse Stavanger, og det foreligger ingen avtale om at fastlegene må bruke skjemaene som er her.


Skjema om legeopplysninger ved LAR behandling er imidlertid ganske godt innarbeidet gjennom flere år, så jeg har laget en tekstmal i word format som enkelt kan limes inn som mal i de fleste journalsystem ved ønske om det.

Det finnes 3 måter å lete fram behandlingsforløpet på:

1.      Google «legemiddelassistert behandlingsforløp»
2.      Klikk på denne lenken http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34091/index.html
3.      Gå til Helse Stavanger sin forside. Klikk «samhandling» og der etter klikker du på «pasientforløp». Klikk videre på «Psykisk helse» og deretter «Legemiddelassistert behandling(LAR).


Du kommer da inn i følgende bilde hvor hver av disse knappene linker til informasjon:

Mvh
Runar Johannessen
PKO Rogland A-senter

tirsdag 26. september 2017

Si din mening om dialogmeldinger fastlege - sykehus


Praksiskonsulentene ønsker en tilbakemelding på hvordan ordningen med dialogmelding mellom fastlege og sykehus fungerer. Eventuelt hva dere ønsker forbedring på.

4 enkle spørsmål

Klikk her for å gi din tilbakemelding.

Vi trenger det før 10. oktober.

mvh
Jan RobertNoen relatert tips:

Dialogmelding - hva er det? (lenke til nyhet i praksisnytt)

Hvordan gjør jeg det? (lenke til bruksanvisning for de ulike EPJ ute hos fastlegene)

Cervixcytologi - noen prøvetakingstips

Det kan være utfordrende å få tatt gode prøver til cervixcytologi. Vi har derfor samlet noen tips som vi håper kan være nyttig for deg.

- hvordan unngå blod i prøven eller at det mangler plateepitelceller
- hva gjør jeg om glasset velter (hvor lite væske er det vits å sende inn)
- er det viktig hvordan prøvetiketten settes på glasset?
- er det greit å eksplorere før prøven tas?

Dette og mere til finner du svar på under. 

Advarsel: Det er fare for at du kan måtte dra på smilebåndet på veien :-)

Brukerveiledninger:


Instruksjonsvideoer:

Den morsomme varianten:Nokså kjedelig men informativ om selve prøvetakingen med gjennomgang både om bruk av endocervicalbørste og spatel og deg som bruker cervixbørste:


søndag 24. september 2017

Hvis noen ønsker å besøke Nordic EDGE onsdag er dette en mulighet

For dem av oss som måtte være interessert i å få en liten demo av journalsystemet Pridok / ta en titt på hva som skjer på Nordic EDGE. Følg  i så fall lenken under for påmelding.

mvh
Jan Robert

(PS:jeg ikke har aksjer i Pridok, tenkte bare at det kunne være andre enn meg som var nysgjerrig på hvordan det ser ut  :-)

*********************************************************************
Pridok EPJ pre-lansering i Stavanger
Se Pridok EPJ 
Under årets Nordic Edge Expo i Stavanger har Pridok blitt invitert til å stå på stand sammen med Microsoft Norge.

I samarbeid med Microsoft Norge inviterer vi deg onsdag 27. September kl 17.30 til 18.30 til en pre-lansering av Pridok EPJ.

Opplev Norges første 100 % skybaserte og plattformuavhengige EPJ system, med alle tjenestene fra Norsk Helsenett, bygget på Microsoft Azure plattformen.

Se hvordan du kan få tilgang til ditt EPJ system uten bruk av VPN/Citrix eller lokal server. Alt du trenger er en nettleser.

Fastlege og spesialist i allmennmedisin, Jørn Gilberg, og broren Jørgen Gilberg vil stå for presentasjonen og svare på eventuelle spørsmål.

Det vil være en enkel bevertning. Microsoft Norge spanderer inngangen til Expo-området.

Tilmeld deg her

fredag 8. september 2017

Radiologi: Gammel elektronisk løsning slås av 1.oktober

Elektronisk rekvirering av radiologiske undersøkelser.

Vår gamle server for mottak/sending av elektroniske radiologihenvisninger- og svar, slås av 1.oktober.

Den gamle serveren er ustabil og fortsatt drift på denne innebærer en risiko for at svar ikke sendes ut eller at vi ikke får inn henvisninger.

En del legekontor har allerede Dips Interactor og vi håper at flest mulig får tatt i bruk Interactor innen 1. oktober.Fordeler med disse løsningene:

       Applikasjonskvittering
§  Mottatt henvisning
§  Sendt svar
       Økt pasientsikkerhet
       Raskere behandling av henvisningen på radiologisk avdeling


For å bestille DIPS Interactor med tjenestetilbud for radiologi, kontakt Samhandling på e-post samhandling@helse-vest-ikt.no    

Dersom ditt legekontor likevel en periode må rekvirere på papir, beklager vi ulempen dette medfører.

Svar kommer i samme format som vi får henvisningen inn på.

 (Vi kan fortsatt motta elektroniske henvisninger opprettet i journalsystem dersom dere bruker versjon 1.5 av  henvisning og at denne sendes til  adresse oppført i adresseregisteret.)


Vennlig hilsen                                                                                                                                                   Vennlig hilsen                                                                                                                                                           

Åshild Sætevik
                                                                                                                                                  Terje Daniel Bakkelund
Systemansvarlig Carestream PACS/RIS/risweb
                                                                                           Avdelingssjef
51519313/97590087                                                                                                                                     
Avdeling for radiologi
Helse Stavanger HF                                                                                                                                          
51518256 / +4792023905
www.sus.no
                                                                                                                                                       Helse Stavanger HF
www.sus.no         


              

torsdag 7. september 2017

Neste nytt og nyttig møte: 24.oktober 18-20.30

Tirsdag den 24. oktober er det tid for høstens Nytt og nyttig møte i Aulaen på SUS fra kl. 18.00-20.30.

Vi garanter et spennende og nyttig repertoar av tema, med muligheter for spørsmål og kommentarer:
(ME, dialogmeldinger, ortogeriatri, MPT, dagpost hjerte osv.)

Sett av dag og tid. Dette vil du ikke gå glipp av!

Mhv

PKO-SUS