fredag 24. juni 2022

Ortopedi: Ortopedene anbefaler RØNTGEN framfor MR ved ARTROSE !


Basert på klinisk erfaring og i tråd med Gjør Kloke Valg vil vi minne om følgende:

Røntgen er best egnet for å vurdere artrose.
MR er vanligvis en unødvendig undersøkelse.

(MR kan av og til være indisert i tillegg til røntgen om en ser etter differensialdiagnoser som f.eks. avaskulær nekrose (AVN) eller subchondral insuffisiensfraktur).
Røntgen er derimot avgjørende viktig og skal alltid tas.

Ved henvisning til poliklinikk for protesevurdering er følgende viktige punkter:
  • For vurdering for hofteprotese: Røntgen av bekken og aktuelle hofte.
  • For vurdering for kneprotese: Røntgen av begge knær med belastning.

Røntgenbilder bør ikke være eldre enn ett år ved henvisningstidspunktet.
Dersom røntgen tas hos tredjepart, må henviser sørge for at bildene overføres og foreligger i SUS sitt elektroniske system før ortopedkirurgisk vurdering.

Medikamenter:
Pasienten bør ha forsøkt regelmessig multimodal farmakologisk smertebehandling i 3-6 måneder før henvisning. Vi anbefaler at pasienten initialt forsøker paracetamol, NSAID/ COX-hemmere, og evt. tramadol.


Fysioterapi/ trening:

Pasienten bør ha forsøkt oppfølging ved AktivA fysioterapeut
(kan finnes på følgende link: http://aktivmedartrose.no/finn-aktiva-klinikk )Annen nødvendig informasjon i henvisningen:

  • resultat av klinisk undersøkelse av aktuelle ledd
  • smerter (smertegrad/smertevarighet)
  • medisinbruk (inkl. smertestillende medisin)
  • fysisk funksjon/gangfunksjon (inkl. ganghjelpemiddel/ halting)
  • artroserelatert livskvalitet
  • vektproblematikk (kg/BMI)
  • ko-morbiditet
  • tobakksbruk

mandag 20. juni 2022

Kardiologisk avd: Kontinuerlig langtids hjerteovervåkning med ECG 247

 


Mange av dere har fått demonstrert ECG247, og kanskje tatt løsningen i bruk.  Slike nyvinninger kan bli verdifulle redskap, men en gjennomtenkning når det gjelder bruk og ansvar er nødvendig.

 SUS trenger noe tid for å få vurdert ev. bistand med vurdering av funn, dokumentasjon og hensiktsmessig logistikk.

 

Foreløpig kan ikke SUS påta seg å logge inn i løsningen, for å vurdere arytmier.

 

«Rekvirenten har ansvaret» er et prinsipp vi holder på i de fleste sammenhenger, det må gjelder her også. Det vil si at man selv tar ansvar for sine funn, og håndterer dette på vanlig måte. Henvisninger må ha et godt klinisk grunnlag.

 

 

Lene Erikson                                                  Ivar Halvorsen

Avd.sjef/avd. overlege                                  praksiskonsulent

Kardiologisk avdeling