fredag 7. desember 2012

Rehabilitering i hjertet av Haugesund!


Rehabilitering Vest åpnet i oktober 2010, og har 20 plasser for rehabilitering av sykdommer, skader, eller operasjoner i muskel-skjelettsystemet. Vi er et datterselskap av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR), og har avtale med Helse Vest.

Overlege Pernille Nyhlen informerer
om tilbudet ved Rehabilitering Vest
Vi har tilbud for pasienter med smerter og/eller funksjonssvikt i muskel-skjelettsystemet, som kroniske rygg- og nakkesmerter, fibromyalgi og artrose. Vi tar gjerne imot pasienter etter operasjoner, f eks for artrose eller prolaps, men det bør helst gå ca. seks uker etter operasjonen, slik at de kan belaste fritt. Revmatikere kan også henvises til oss, så sant de er tilstrekkelig utredet og i en stabil fase. 

Oppholdslengden er vanligvis 3-4 uker, men tilpasses individuelt. Ventetida er for tida 2-3 måneder. Postoperative pasienter får tilbud ca. 6 uker etter operasjonen.

Tilbudet
Forskning viser at tilpasset trening har bedre effekt på smerter og funksjonssvikt enn passiv behandling, og vi har derfor organisert tilbudet vårt etter det. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter: Trening i sal varmtvannsbasseng, kondisjons- og styrketrening, og turer i friluft. I tillegg får alle deltagerne et tilpasset egentreningsprogram, som de også skal fortsette med etter oppholdet. Vi har undervisning to ganger i uka om bl.a. smerter, fysisk aktivitet, sosiale rettigheter, kosthold og livsstil. På kveldstid kan man delta på arbeidsstua og andre tilbud, eller ta i bruk byen og friområdene.
Det er en forutsetning at de som søkes hit er tilstrekkelig utredet for sine plager eller sykdommer. Det er også en forutsetning at de er selvhjulpne i stell og måltider, og styrer medisinene sine selv. De må være motivert for egeninnsats, og være i stand til å følge undervisning og veiledning.

Henvisning
Sykehusavdelinger kan sende søknad direkte til oss, men fastleger og private spesialister må søke via Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Helse Vest. De vil så tildele plass på det rehabiliteringssenteret som vurderes å passe best. Det er viktig at henvisningen er godt begrunnet, man må oppgi hva slags behandling som er forsøkt tidligere, og hvorfor rehabiliteringen ikke kan skje i hjemkommunen.
Vi vet en del fastleger synes dette systemet er noe tungvint, men det er flere fordeler ved det: pasientene får en enhetlig vurdering, og fordelingen av pasienter til de ulike sentrene blir mer hensiktsmessig.

Fra ca. mars 2013 flytter vi inn i nytt bygg og får toppmoderne lokaler. På sikt håper vi å utvide både kapasiteten og tilbudet.

Velkommen til Rehabilitering Vest!
Adresse til vurderingsenheten:
Regional vurderingseining for rehabilitering 
Østre Nesttunv 2
5221 Nesttun 
tlf 55918540

Link til vurderingsenheten:

Grønt nummer for informasjon om habilitering og rehabilitering: 80030061