fredag 28. august 2015

Påminnelse: Øhjelps- henvisninger kan nå sendes elektronisk!Mange har fått med seg at man nå kan sende øhjelpshenvisninger til SUS elektronisk. Men mange glemmer å velge riktig hastegrad på henvisningen. Spesielt når man legger inn fra legevaktene. 

Det kan være fordi man ikke er vant til å velge hastegrad eller fordi vi ikke vet hvordan man gjør det? Det er ihvertfall viktig for at henvisningen skal bli rutet riktig på SUS og være tilgjengelig for mottakslegen. 

De ulike journalsystemene har ulike løsninger for å velge hastegrad.


Vi minner ellers kjapt om rutinen for å sende elektronisk henvisning ved øhjelp under:

fredag 21. august 2015

Temakveld ved RELIS Vest tirsdag 8. september


Dato:  08.09 2015
Sted:  Haukeland universitetssjukehus og
Stavanger (via Lync)
Hormonell prevensjon og hormonbehandling i klimakterietI årets tredje temakveld skal vi ta for oss bruk av hormonell prevensjon og hormonpreparater til kvinner. Våre to første foredragsholdere har bred erfaring innen undervisning om hormonell prevensjon og hormonbehandling (HRT) ved klimakterielle plager. I kveldens siste foredrag vil RELIS gjennomgå aktuelle spørsmål vi får om hormonelle preparater.
Foredragsholdere og program:
  • Hormonelle prevensjonsmidler – riktig valg til spesielle grupper. Ferenc Macsali,Overlege, Kvinneklinikken i Bergen, Haukeland universitetssykehus
  • HRT ved klimakterielle plager. Brit Nyland, Lege, Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
  • RELIS - Aktuelle spørsmål til dagens temaved RELIS Vest
Tid:Tirsdag 8. september kl. 18-21 (uke 37).
Sted:
1) Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken,
   Haukeland universitetssjukehus.
2) Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync).
Påmelding:Klikk for påmeldingsskjema, evt tlf 55 97 53 60
Godkjenninger:Møteserien, med 4 temakvelder à 3 timer, er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi. Den er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av møteserien.
RELIS søker temakvelden godkjent for FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening. Den enkelte farmasøyt søker så NFF om FEVU-poeng etter hver temakveld.
Kommende temakveld:Riktig bruk av direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) i 4. kvartal 2015.

tirsdag 18. august 2015

Rehabilitering: Hjerneskolen 2016. Har du aktuelle pasienter?

Hjerneskolen (et senfase gruppetilbud for mennesker i yrkesaktiv alder med ervervet kognitiv svikt) på AFMR har nå opptak for vårens kurs 2016. 

Søknadsfrist : 01.10.15.

Gjennomføres uke 9,10 og 14

Se www.sus.no/hjerneskolen  for mer informasjon og søknadsskjema. 

Som tidligere år inneholder søknadsskjemaet en egenerklæringsdel som fylles ut av søker samt et henvisningskjema som fylles ut av legen.

søndag 16. august 2015

Fikk du med deg denne i sommer ? SUS lyser ut stilling som samhandlingslege!

Det er en målsetning å få til et stadig bedre samarbeid mellom Helse Stavanger og primærhelsetjenesten.  

Gjennom samhandlingsreformen er det flere virkemidler som legger til rette for dette. 

Ett av disse er opprettelsen av Kommunale Akutte Døgntilbud (KAD).  Dette tilbudet er under utvikling i de 18 kommunene i nedslagsfeltet til sykehuset.  Det er en felles målsetning mellom kommunene og helseforetaket at KAD tilbudet blir brukt etter intensjonen, slik at det både sikrer best omsorg for pasienten og riktig bruk av KAD- og spesialisthelsetjenesten.  

I et samarbeid mellom Helse Vest og Stavanger kommune er det opprettet en prosjektstilling med varighet på ett år som skal ha fokus på bedre bruk av KAD tilbudet og andre samhandlingsforhold.  

Klikk her eller på annonsen for å se utlysningen på Legejobber.no