søndag 16. august 2015

Fikk du med deg denne i sommer ? SUS lyser ut stilling som samhandlingslege!

Det er en målsetning å få til et stadig bedre samarbeid mellom Helse Stavanger og primærhelsetjenesten.  

Gjennom samhandlingsreformen er det flere virkemidler som legger til rette for dette. 

Ett av disse er opprettelsen av Kommunale Akutte Døgntilbud (KAD).  Dette tilbudet er under utvikling i de 18 kommunene i nedslagsfeltet til sykehuset.  Det er en felles målsetning mellom kommunene og helseforetaket at KAD tilbudet blir brukt etter intensjonen, slik at det både sikrer best omsorg for pasienten og riktig bruk av KAD- og spesialisthelsetjenesten.  

I et samarbeid mellom Helse Vest og Stavanger kommune er det opprettet en prosjektstilling med varighet på ett år som skal ha fokus på bedre bruk av KAD tilbudet og andre samhandlingsforhold.  

Klikk her eller på annonsen for å se utlysningen på Legejobber.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.