tirsdag 18. august 2015

Rehabilitering: Hjerneskolen 2016. Har du aktuelle pasienter?

Hjerneskolen (et senfase gruppetilbud for mennesker i yrkesaktiv alder med ervervet kognitiv svikt) på AFMR har nå opptak for vårens kurs 2016. 

Søknadsfrist : 01.10.15.

Gjennomføres uke 9,10 og 14

Se www.sus.no/hjerneskolen  for mer informasjon og søknadsskjema. 

Som tidligere år inneholder søknadsskjemaet en egenerklæringsdel som fylles ut av søker samt et henvisningskjema som fylles ut av legen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.