tirsdag 18. oktober 2016

Invitasjon til "Nytt og nyttig" møte på SUS

Møteplassen "Nytt og nyttig" på SUS


Når: Mandag 31.okt klokken 18 - 20.30

Sted: Aulaen, SUS
Velkommen til høstens Nytt og nyttig-møte. Vi satser på at også neste møte blir vellykket og at mange deltar. Kurset er gratis, og gir 3 kurspoeng, som sammen med kurset våren 2016 gir 6 tellende kurspoeng. 

Tema denne gangen er:                                                                    


18.00   Akutt ambulant team for barn og unge (BUPA)                                                     
18.15   Nye røntgenavtaler med Aleris (Curato) og Unilabs - hvor sender du pasienten? (Radiologisk avdeling)
18.30   Innføring av dialogmeldinger mellom fastleger og sykehusleger – Status (Ove Nordstokke)                  
18.45   Raskere tilbake  (Helse Vest / NAV)
19.00   Kaffepause                                                    
19.15   Overføring av paracentese kontroll til FL ( ØNH avd)
19.30   Kontaktlege i sykehuset innført fra 15.09.2016  (Ottar Bjerkeseth)
19.45   Samhandlingsplakaten (Ivar Halvorsen)                                        
20.00   Osteoporose ( Ane Djuv)
20.15   El. rekvirering og henvisning med Interactor (Åshild Sætevik /Seksjonsradiograf, og Linda B. Ottøy (IKT-koordinator, Avd.for med.biokj.)


Sett av tiden. Dette vil du ikke gå glipp av!

Påmelding: Klikk her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.