onsdag 12. oktober 2016

Driftsmelding radiologi: Redusert kapasitet uke 42/43 og 45/46 ifm klargjøring og installasjon av ny MR.

Avdeling for radiologi klargjør for utskiftning av gammel MR

I ukene 42 og 43 - samt uke 45 og 46 – vil sykehusets eldste MR (lab15) bli skiftet ut med en Siemens-maskin (3 T).

Utskiftingen betyr at SUS får større kapasitet samtidig som kvaliteten for MR-undersøkelsene våre bedres.

Når den gamle maskinen tas ut og rommet klargjøres, må også nabolaboratoriet stenges (lab 14).

I denne perioden vil derfor kapasiteten bli redusert. Det kompenseres ved å øke driften på gjenværende maskiner i samme tidsrom. Dette vil likevel ikke være nok i forhold til det behovet som vi vet vil være der.


På grunn av denne reduserte kapasiteten, ber vi rekvirenter vurdere følgende når pasienter blir henvist:

  • Kan det være mulig å komme til målet med annen undersøkelse? 
  • Kan man bruke private samarbeidspartnere? (Aleris (tidligere Curato og Unilabs har avtale)
  • Kan undersøkelsen utsettes til ny MR er installert og operativ?


Dette berører ikke pakkeforløpspasientene.

Ved inneliggende pasienter: det er viktig at alle pasienter møter rett forberedt og til riktig tid til MR-timene sine.

Det vil i tillegg bli en lengre nedetid ved selve installasjonen av ny MR. Tidsrom for dette vil vi komme tilbake til.

Vennlig hilsen 

Berit Vatle
Sjefradiograf
91119283 / +4791119283 
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.