torsdag 1. oktober 2015

Pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer – som kan være kreft
SUS etablerer "Diagnostisk senter" i 2016

Ca 50 prosent av pasientene med kreft har ikke klassiske varselsymptomer. Symptombildet passer ikke inn i de spesifikke pakkeforløpene, og utredningsbehovet kan krysse de vanlige faglige grensene for sykehuspoliklinikker.


For å ivareta denne typen pasienter vil SUS etablere et nytt Diagnostisk senter som skal åpne i 2016. I forkant av dette åpner vi Diagnostisk poliklinikk 1.10.15.


Diagnostisk poliklinikk vil håndtere  «Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft» (IS-0484)

Det å velge ut hvilke pasienter som skal utredes etter dette pakkeforløpet vil være en utfordring. Manualen for pakkeforløpet gir god veiledning - det er viktig at den følges.

Hovedpunkter:
Det foreligger mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, og organspesifikk utredning anses ikke som hensiktsmessig. Henvisende lege begrunner sin mistanke. Symptomene må være nye, og tilstanden skal ikke være tidligere utredet. Det kan dreie seg om følgende symptomer og funn:


 • Generell sykdomsfølelse
 • Signifikant vekttap uten kjent årsak
 • Feber uten kjent årsak
 • Anemi (med negativ hemofec)
 • Magesmerter > 7 dagers varighet, ikke tidligere utredet
 • Skjelettsmerter uten kjent årsak
 • Tydelig avvikende laboratorieprøver som f.eks. høy senkning, LD, kalsium
 • Dyspné uten kjent årsak
 • Nytilkommet infeksjonstendens


Det må være gjort grundig anamnese og klinisk undersøkelse, samt utvidet blodprøvepanel i forkant av henvisning. Minimumsutredning før henvisning innbefatter:


 • Klinisk u.s. av hjerte, lunger, hud, lymfeknutestasjoner, mammae, testes, rektal eksplorasjon og evt. gynekologisk u.s.
 • Blodprøver: Hb, MCV, MCH, leukocytter m/diff, reticulocytter, trombocytter, CRP, SR, Na, K, Kreatinin, eGFR, kalsium, albumin, glukose, HbA1c, bilirubin, ALAT , ALP, amylase, LD, TSH, fT4
 • Urinstix og hemofec
 • Vekt


Noe av hensikten med en slik omfattende forhåndsutredning er å velge riktig henvisningssted. Dersom det foreligger mistanke om organsykdom vil en organspesifikk utredning være mer hensiktsmessig.


Ved henvisning til Diagnostisk pakkeforløp skal pasienten være informert om at det er mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft.


Praktiske opplysninger om henvisningsrutinene følger i en egen melding.


Anita Sandmo Lyngøy Ivar Halvorsen

Avdelingsoverlege OBA og Diagnostisk senter Praksiskonsulent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.