fredag 20. februar 2015

Pakkeforløp kreft: Ny samleside + husk informasjon til pasientenFra 1. januar 2015 innføres Pakkeforløp for kreft for de fire vanligste kreftformene: lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft.
SUS jobber målrettet mot å klare logistikkutfordringene dette medfører. 
Fastlegen / henvisere bes huske:
1) Bruk kriteriene for pakkeforløp iht til diagnoseveilederne.
2) Informer pasienten om at de er henvist til pakkeforløp for kreft:
Den som henvises til pakkeforløp må informeres tydelig om at vedkommende henvises til en kreftutredning. Grunnen til at det minnes om dette er at det er kommet flere enkeltrapporter om at pasienter ikke er informert eller har forstått at de er under utredning for kreft når de kommer til f.eks radiologiske undersøkelser før de har vært til undersøkelse hos kliniker. Dette skaper fortvilelse og problemer for pasientene. 
Samleside med diagnoseveiledere og pasientinformasjon:
For å lette arbeidet har vi laget en samleside med informasjon både om kriterier for å ta i bruk Pakkeforløp og informasjonen som skal skrives ut til pasienten. Logoen i øverste venstre hjørne finner du i sidemargen til høyre i bloggen. Et klikk på denne tar deg til en samleside med det du trenger.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.