torsdag 19. november 2015

RAS: Ledig kapasitet ved avd for gravide og småbarnsfamilier - nytt tilbud!

Ledig kapasitet ved avdeling for gravide og småbarnsfamilier (Rogaland A-senter)

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier ved Rogaland A-senter er et nyåpnet tilbud for gravide og småbarnsforeldre med et problematisk forhold til legale og/eller illegale rusmidler. Gravide kan være innlagt i hele eller deler av svangerskapet.

Småbarnsfamilier kan være innlagt i fra 3 til 5 måneder. 

Avdelingen  arbeider tverrfaglig med miljøterapeuter, lege og psykolog, og de fleste får tilbud om poliklinisk oppfølging i etterkant. 

Behandlingen har fokus på rusmestring, psykisk helse, samspill og tilknytning barn – foreldre, og tilrettelegging for tiden etter utskrivelse. 

Under innleggelsen samarbeider vi med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen, f eks som rus/psykiatri-tjenesten, barnevernet og NAV.

De fleste pasienter er innlagt frivillig, og noen gravide er innlagt etter Helse-og sosialtjenesteloven §10.3.

Tilbudet er en del av spesialisthelsetjenesten.

Avdelingen har for tiden ledig kapasitet og tar gjerne i mot henvisninger eller spørsmål om tilbudet.
·        telefon 902 63 216/51 72 90 00
·        e-post: familieteamet@ras.rl.no
·        postRogaland A-senter, Pb 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

For mer informasjon, se: http://www.rogaland-asenter.no/

Med helsing
Reidar Stokke
avd.overlege
Rogaland A-senterHenvisninger (red anm):
RAS kan pt ikke ta imot elektroniske henvisninger. De er i ferd med å skifte til DIPS. De håper å ha dette på plass innen 6-12 mnd. 

Enn så lenge er det henvisning per post , evt faks 
51729060, som gjelder. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.