torsdag 31. juli 2014

Oppdaterte retningslinjer for behandling av gonoré

Ved Poliklinikk for seksuelt overførbare sykdommer har vi hatt en stor oppsving i antall gonore tilfeller i distriktet, og spesielt i sommer. Mikrobiologisk avdeling har også av den grunn begynt å screene alle chlamydia prøver for gonore i tillegg. I den forbindelse ser vi manglende kunnskap om korrekt og oppdatert retningslinjer for behandling av gonore ute blant leger på sykehus og i distrikt og ser derfor behov for å publisere følgende:

Oppdaterte retningslinjer for behandling av gonoré

 Gonoré forårsakes av Neisseria gonorrhoeae, dette er en allmennfarlig smittsom sykdom som overføres seksuelt. Infeksjonen gir ingen symptomer hos 50% av alle kvinner og 10-20% av alle menn. Smitte i hals og anus er ofte uten symptomer. Menn får uretritt med betydelig utflod.  Kvinner kan få pusstilblandet, gulgrønnfarget utflod. I Rogaland generelt og ved Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner ved Stavanger Universitetssykehus har det vært en betydelig økning av antall nye gonoretilfeller i 2013. Avdelingen for mikrobiologi ved Stavanger Universitetssykehus undersøker nå alle klamydia prøver for både klamydia og gonokokker.

Gonokokkene har uttalt evne til å utvikle resistens mot antibiotika. Hos 66% av de smittede var bakteriestammene resistente mot kinoloner og penicillin i 2011. Ceftriaxon er det eneste antibiotikum som er virksomt mot over 95% av bakteriestammene. Nye retningslinjer anbefaler derfor at gonoré behandles med engangsdose av to antibiotika: 500mg Ceftriaxon intramuskulært1 og 2g Azitromax per os. Behandlingen gis under observasjon, gjerne med litt kjeks for å redusere bivirkninger. Den høye dosen Azitromax kan minske risikoen for resistensutvikling. Dersom resistensbestemmelse foreligger før behandling, kan man gi virksomt antibiotikum i henhold til svar og Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, 2013 fra Helsedirektoratet. Smittevernloven pålegger legen å foreta smitteoppsporing.

 Pasienter med positiv gonoré kan henvises til behandling og smitteoppsporing ved Poliklinikk for seksuelt overførbare infeskjoner (SOI), Hudavdelingen, eller behandles i primærhelsetjenesten.

 1 Ceftriakson finnes i pakninger på 5 hetteglass på 1g. Oppløs 3,5ml lidokain 10mg/ml uten adrenalin i et hetteglass. 2ml (500mg) av denne oppløsningen settes dypt intramuskulært som engangsdose.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.