fredag 22. august 2014

Fagdag 22.september: Oppgavefordeling fastleger og sykehus

Oppgavefordeling mellom tjenestenivåene er et tema som stadig dukker opp bl.a.  i form av henvendelser til praksiskonsulentordningen og samhandlingsutvalget. Hvem skal ha ansvar for hvilke oppgaver ? Hva bør sykehuslegene ha ansvar for og hva kan det forventes at pasienten skal kunne få  utført hos sin fastlegen  etc.

Oppgave- og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene er også en del av de lovpålagte avtalene som er utarbeidet mellom sykehuset og kommunene  (Delavtale 1)  og samhandlingsutvalget har opprettet et fagråd som skal se på prinsipper for oppgavefordeling på overordnet nivå. Medlemmene i denne gruppen er mottakere av denne invitasjonen og oppfordres sammen med avdelingsoverleger, kommuneoverleger, fastleger , praksiskonsulenter og sykepleieledere/administrative ledere  til å delta.


Påmelding til Anne Sofie Gjerde e-mail :  anne.sofie.oye.gjerde@sus.no innen 15 september. Det bli bli servert enkel lunsj i forkant av møte.Vennlig hilsen

Sissel Hauge
Fagsjef
51518017 / 97666726
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.