tirsdag 16. mai 2017

Dialogmelding lege - lege kan nå tas i bruk.

Fra 10. mai kunne vi alle ta i bruk dialogmelding lege - lege til SUS.

Tidlig erfaring: det er en del som bruker feil meldingstype. Meldingen kommer da ikke inn på rett måte og blir avvist. Det minnes om at det kun er en av dem som kan brukes. Se bruksanvisning for ditt system.

Dialogmeldingen kan du for eksempel bruke for ulike ting som du kanskje ville ringt for å avklare. Ikke så ulikt slik vi bruker PLO meldinger til kommunen.

Vi må ellers finne ut hvordan denne meldingen best kan brukes etterhvert som vi får erfaringer med bruken. Noen hovedlinjer det er verdt å merke seg:

Dialogmeldinger er et journaldokument og er synlig for pasienten på Helsenorge.no. 


  • Ikke bruk dialogmelding i ØH sammenheng. 
  • Ikke bruk dialogmeldingen som avviksmelding
  • Skriv korte og klart formulerte dialogmeldinger. De er primært tenkt for enkle avklaringer.
  • Forventet svartid er innen 3-5 virkedager. 
  • Dialogmeldinger kan brukes til å sende tilleggsinformasjon ved henvisning. Dersom opplysningene kan endre prioritet eller bør føre til nye tiltak, må dette komme helt klart fram av teksten. 
  • Ved behov for generell veiledning, bruk andre kanaler enn dialogmeldinger. 
  • Forespørselen adresseres til en tjeneste ved sykehuset (som du ville gjort med en henvisning) men der det er naturlig kan man starte forespørselen med att: navn på behandler på sykehuset, for at den raskere når riktig mottaker. 
Det kan ellers være verdt å merke seg at alle meldinger følger samme vei inn i sykehuset som henvisnigene våre. De rutes i praksis først til henvisningskontoret som så ser om henvendelsen kan løses av merkantilt personell (f.eks sende en manglende epikrise eller svarrapporter som etterlyses) eller om den må sendes videre til behandler på den enkelte avdeling. Legefaglige spørsmål vil selvfølgelig bli besvart av lege.


Dersom legekontoret får en ny lege eller en lege slutter må følgende gjøres av legekontoret: Oppdatere informasjonen i NHN Adresseregisteret og informer kundesenteret Helse Vest IKT om endringene.

Det er viktig at du bruker rett melding da det bare er en av PLO meldingen som virker for dette formålet:

Bruksanvisninger for de ulike EPJ finner du her

SUS har også publisert en nyhet om dialogmelding

Det er bare i Helse Vest vi tar i bruk dialogmelding mellom fastlege og sykehus. Det vil ikke virke mot sykehus utenfor Helse Vest. (Det vil komme en egen melding med utvidet funksjonalitet på litt sikt.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.