mandag 6. oktober 2014

Dobbelthenvisninger når pasienten ønsker å bruke privat tilbudKortversjonen (Red):
Hvis pasienten får henvisning med i hånden til privat tilbud, evt via helseforsikring - ikke send henvisning til sykehuset samtidig.

Dersom ventetiden blir for lang for pasienten og denne ønsker å gå privat - viktig å avbestille så kapasiteten kan benyttes på andre. 
Det er dessverre en del dobbelthenvisninger til MR på SUS fra fastleger og privatpraktiserende. 

Pasienter som får henvisning både privat og til oss i utgangspunktet. 

Det blir mye ekstraarbeid med prioritering, finne time og pasienter som ikke møter eller avbestiller samme dag. 

Vi får ikke utnyttet MR kapasiteten optimalt fordi det blir for knapt med tid til å ringe inn nye pasienter ( itellegg til at det er mye mer ressurskrevende å ringe inn pasienter sammenlignet med å sende brev). 
Vi ber derfor om at pasientene blir henvist til en plass

Dersom det oppstår ventetid som oppleves som for lang, eller pasienten ønsker en raskere prioritering utifra andre hensyn enn medisinske, er det selvfølgelig åpning for å ta kontakt med oss eller for å henvise andre plasser. 

I slike tilfeller er det uhyre viktig at pasientene avbestiller undersøkelsen på SUS så snart de har fått time annet sted.


Vennlig hilsen

Kathinka Dæhli Kurz
Seksjonsoverlege MR, nevro- og ØNH-radiologi, PhD
61283 / 47256648 / 47256648
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.