torsdag 30. oktober 2014

Informasjon om Brystsmerteenheten på SUS


Kardiologisk avdeling åpnet en egen brystsmerte enhet (BSE) 1 september 2014. Enheten er plassert i lokalene til MIO-B og har 6 sengeplasser, undersøkelsesrom og samtalerom. 

Pasienter som kommer til sykehuset med brystsmerter uten nye EKG-forandringer vil ligge på den nye enheten.
De første blodprøvene tas i mottakelsen og nye blodprøver tas på BSE 3 timer etterpå. Prøvene på BSE tas av sykepleier og sendes til laboratoriet i rørpost slik at vi får en rask avklaring om det er hjerteinfarkt. 
Er blodprøvene normale kan pasienten undersøkes med arbeidsbelastning og ultralyd av hjerte hvis nødvendig. Om testene ikke viser noe unormalt, får pasienten reise hjem. 
Ved mistanke om annen sykdom kan pasienten henvises raskt til rett instans.

Det som skiller denne posten fra andre poster er at blodprøver tas raskere og analyseres raskere. Utstyr til ultralyd og sykkeltest finnes også på enheten. Nødvendig undersøkelser gjøres når pasienten er klar og man må ikke vente på ledig time der slike undersøkelser utføres rutinemessig. 

Det er en overlege og en lege i utdanning som er tilknyttet BSE i ukedagene. Erfaring fra de første ukene viser at enheten fungerer etter plan. Det er meget kort liggetid og de fleste pasienter reiser hjem eller går til videre hjerteutredning hvis nødvendig (CT av koronar kar eller angiografi) i løpet av 24 timer. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.