søndag 26. november 2017

CFS/ME: Presisering - Lassa har ingen utredningsfunksjonKortversjonen:
Utredning: Nevrologisk eller infeksjonsmedisinsk avd.
Rehabilitering: Lassa (når diagnose er satt etter Canada kriteriene)Presisering ved henvisninger av pasienter med CFS/ME:
AFMR Lassa har ingen utredningsfunksjon, og har kun tilbud til pasienter som er ferdig utredet og fått diagnosen CFS/ME iht. Canada kriteriene. Dette skal fremkomme i henvisningen.

Pasienter som ikke er ferdig utredet kan henvises til CFS/ME utredning ved SUS. 

Henvisningen adresseres enten nevrologisk eller infeksjonsmedisinsk avdeling og MÅ merkes «CFS/ME-utredning». 

Dersom fastlege har stilt diagnosen CFS/ME basert på Canadakriteriene kan altså pasienten henvises direkte til AFMR Lassa, viser forøvrig til tidligere publiserte rutine.


Katrine Brække Norheim
Seksjonsoverlege Medisinsk dagpost

My Dung Nguyen Torkildsen
Avdelingsoverlege avd for fysikalsk medisin og rehabilitering

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.