fredag 27. oktober 2017

Ny ØNH avtalepraksis: Arne Asmervik Qvindesland


Ny ØNH praksis tar imot henvisninger fra 1.november

Praksisadresse: Randabergveien 300B, 4070 Randaberg
Telefon eksped: 51414420
Vi har bedt ham sende oss litt informasjon om praksisen:

Våren 2017 opprettet Helse Vest en ny avtalehjemmel for en øre-nese-hals spesialist. Etter søknad fikk jeg tildelt den på forsommeren 2017. Siden praksisen er helt ny, har forberedelsene til oppstart tatt noe tid. Nå begynner brikkene å falle på plass, og planlagt oppstart er i begynnelsen av november.

De siste 10 årene har jeg vært seksjonsoverlege ved Hørselssentralen ved Stavanger universitetssykehus, og har arbeidet vesentlig med audiologi, otonevrologi og ørekirurgi.

Hovedfokus for praksisen vil naturlig nok være audiologi og otonevrologi, men selvfølgelig vil jeg også diagnostisere og behandle annen ØNH problematikk.

Jeg har ansatt to audiografer og sammen ønsker vi å gi et faglig godt ørenese-hals tilbud i regionen.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.