tirsdag 12. september 2023

Forskning: Alzheimers sykdom biomarkør studien ABBA-GP inkluderer nå deltakere fra hele Sør-Rogaland.

Alzheimers sykdom biomarkør studien ABBA-GP inkluderer nå deltakere fra hele Sør-Rogaland. 
Fastlegekontorene i alle kommuner i Sør-Rogaland har nå fått tilsendt testkit, plakat og informasjons- og samtykkeskriv for ABBA-GP studien. Vi håper mange vil henge opp plakaten på venteværelset. I tillegg finnes det nå en digital versjon av plakaten som kan vises på skjerm i venteværelset, for de fastlegekontorene som ønsker det, se link under. 

Trenger vi din hjelp? Ja! For å rekruttere nødvendig antall deltakere er vi avhengig av å få rekruttert 2-4 deltakere/fastlege fra ALLE kommuner i Sør-Rogaland. 

I aldersgruppen 70+ har 1 av 3 en mild kognitiv svikt og 1 av 7 har demens. Det er disse, og yngre personer med symptomer på kognitiv svikt, som vi ønsker å rekruttere til studien.

Deltakerne kan rekrutteres frem til 31.8.2025. Takk for at du bidrar til viktig demensforskning!


Her finner du mer informasjon om studien i PKO-arkivet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.