mandag 30. mars 2015

Studie: Operativ vs konservativ behandling av impingement syndrom?

Det pågår nå en studie som tar sikte på å finne ut hvor mange som etter et strukturert konservativt behandlingsopplegg kan unngå operasjon.

Studien drives av Sturla Haslerud (sønnen til fastlegen Inge M Haslerud i Stavanger ja :-). 

Lokalt samarbeider han med ortoped Svein Austdal (SUS), som henviser aktuelle kandidater til studien.  De har behov for totalt 80 kandidater. 

Hvilke pasienter er aktuelle:
Pasienter må enten være henvist til kirurgi for skulder impingement eller allerede stå på venteliste til operasjon 

Deltagelse i studien utsetter ikke operasjon:
Behandlingen foregår i venteperioden på operasjon , og ingen av pasientene vil forlenget ventetid på et evt operativt tiltak.  

Gratis for pasienten:
All undersøkelse ( klinisk / ultralyd diagnostikk) og evt behandling ( 12 ukers terapiforløp )  i forbindelse med studien er gratis for pasienten. 

Hva må du som fastlege gjøre?
Gi dem nummeret til Sturla mob: 93 42 43 47

Mer informasjon:
PKO - arkivet har en forskningsseksjon for dem som ønsker å publisere lignende informasjon om pågående studier. Slik kan vi lette jobben for fastleger som ønsker å bidra med pasienter til pågående studier.

Kom gjerne med innspill til de andre seksjonene også.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.