onsdag 25. mars 2015

Akutt vanskelige plassforhold ved SUS


Det er en særlig vanskelig plass-situasjon på SUS. Vi ber om at innleggelser vurderes nøye.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.
Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende ved aktuell avdeling.

Beskjeden gjelder til torsdag 26. mars 2015

Vennlig hilsen
Erna Harboe
Avdelingsoverlege Medisinsk avdeling
Helse Stavanger HF

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.