fredag 27. mars 2015

Pakkeforløp: Brystkreft

Foto Colourbox
Ved SUS starter utredningen i forhold til mistanke om brystkreft ved Brystdiagnostisk senter (BDS), som er en underavdeling til radiologisk avdeling.

Etter at det er utført en klinisk undersøkelse av bryst og aksiller og det foreligger en begrunnet mistanke om brystkreft, henvises pasienten til Brystdiagnostisk senter.  Henvisning kan sendes som vanlig henvisning til BDS eller som tidligere via elektronisk rekvirering av røntgenundersøkelse.

Henvisningen skal merkes pakkeforløp, og pasienten skal være informert om at man har en begrunnet mistanke om at det kan foreligge brystkreft, samt hva det innebærer å være henvist til pakkeforløp. Hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft bes angitt. Se kortveileder fra HDIR

Etter et multidisiplinært team møte (MDT) der svar er gjennomgått og brystkreft påvist, overtas pasienten av bryst endokrin kirurgisk seksjon til videre oppfølging og behandling.

Bemerk: Ved påvist brystkreft vil fastlege kunne oppleve å få svar fra radiolog på undersøkelsene som er utført før pasienten har vært til timen hos kirurg!


I forbindelse med brystkreft og oppfølging merk følgende:

Ved spørsmål om lokalt residiv:
Initier nytt pakkeforløp og send henvisning til Brystdiagnostisk senter, SUS

Ved spørsmål om metastatisk sykdom:
Henvisning sendes Avdeling for blod og kreftsykdommer (ABK), SUS

Ved spørsmål om endokrin terapi:
Henvisning sendes bryst- og endokrin kirurgisk seksjon, SUS
såfremt pas ikke har fått neoadjuvant behandling eller har metastatisk sykdom – da sendes henvisningen Avdeling for blod og kreftsykdommer.

Ved spørsmål om arv/familiær risiko:
Henvisning sendes avdeling for medisinsk genetikk, Haukeland, som har en satellitt ved SUS der pasientene får konsultasjon.Siri Fagerheim                        Tone Hoel Lende                  
Seksjonsoverlege                               Seksjonsoverlege

Brystdiagnostisk senter                     Bryst- og endokrin kir seksjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.