onsdag 18. mars 2015

Ledig stilling: 2 praksiskonsulentstillinger 20%

Arbeidsoppgaver

 • Praksiskonsulenten (PK) skal bidra i avdelingenes arbeid med forbedring av systemet for samhandling mellom primærhelsetjenesten og helseforetaket. Arbeidet skal finne sted på overordnet nivå og ikke i forhold til enkeltpasienter
 • En viktig funksjon for PK er å sikre formidling av viten til sykehusavdelingen om arbeidsforhold, arbeidsmåter og behov for samarbeid i allmennpraksis. Samlet mål er å sikre sammenheng i pasientforløp og hensiktsmessig ressursutnyttelse.PK forholder seg til sin koordinator og avdelingsoverlege/annen kontaktlege i avdelingen. PK skal ivareta interessene til både avdelingen og allmennpraksis, og tjenesten skal utføres på en lojal måte overfor begge parter.
 • PK skal ta stilling til innholdet i de anbefalinger som avdelingen ønsker sendt ut til allmennpraksis, og medvirke til redigering av innholdet slik at det i sin form blir anvendelig i allmennpraksis. Det kan dreie seg om innhold i henvisninger, epikriser, indikasjoner for undersøkelser, koordinering av ambulante forløp, medvirkning til planlegging av etterutdannelsestilbud, temadager eller møter i samarbeid med avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Relevant sykehuserfaring ønskelig
 • Erfaring fra samarbeid på tvers av tjenestenivåene

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Utadvent
 • Resultatorientert
 • Strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet


 • Søknadsfrist:
 • 31.03.2015
 • Ingen kommentarer:

  Legg inn en kommentar

  Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.