onsdag 11. mars 2015

Pakkeforeløp: Lungekreft - om inngang til pakkeforløpet

Pakkeforløp: Lungekreft

Den nyheten bygger på informasjon om pakkeforløp for kreft fra helsedirektoratet som forutsettes kjent.  Denne nyheten er den anbefalt rutinen for «inngang» til pakkeforløp for lungekreft i vår region og er utarbeidet i samarbeid med praksiskonsulentene, lungelegene og radiologen på sykehus.

Vi er opptatt av at de rette pasientene skal prioriteres. Det er vanskelig å sortere ut hvem som skal inn i pakkeforløpet på grunn av overlapp av symptomer og radiologiske funn ved andre lungesykdommer som KOLS og kreft.OBS: 
Pasienter bør uten å vente på svar på røntgen thorax henvises «Pakkeforløp for lungekreft» ved:
·         Persisterende hemoptyse hos røykere/eks-røykere over 40 år
·         Tegn på obstruksjon av vena cava superior. (Øyeblikkelig hjelp-henvisning bør vurderes).


Om flytskjema:

Dersom pasienten har symptomer som gir mistanke om kreft begynner du utredningen med et drop in røntgen som tas samme / neste dag

 1. Dersom funnet på røntgen er «malignitetssuspekt» skal pasienten henvises uten opphold til lungemedisinsk avdeling på SUS til utredning iht retningslinjene for «Pakkeforløp».

  Sykehuset vil ta ansvar for logistikk av videre utredning, inklusive CT
  . Dette gjøres for å få raskest mulig utredningslogistikk og trygghet for pasienten i en vanskelig fase i livet.

  Tips: få med mobilnummer til pasienten i henvisningen
 2. Dersom det er andre funn på røntgen thorax, bør en i all hovedsak tenke på om det klinisk kan foreligge infeksjon. Hverken rtg eller CT er optimal for å skille infeksjon fra kreft i lungene. 

  Dersom infeksjon er en sannsynlig mulighet, bør en kontrollere med rtg thorax etter 4-6 uker.
 3. Dersom funn på rtg thorax ikke er «malignitetssuspekt» kan malignitet likevel ikke utelukkes, uansett om rtg er negativ eller om det er mindre funn / manglende tilbakegang av fortetninger etter infeksjon. Da kan det være hensiktsmessig å henvise til CT thorax. Det vanlige er at det ble tatt innen 14 dager ved poliklinisk henvisning til SUS.

Vi vil understreke:

Henvisning til røntgen gjelder ikke som start i «Pakkeforløpet». ”Pakkeforløpet” starter først etter at henvisningen til lungelegene er mottatt på sykehus.  Derfor er henvisning til etter gjennomført rtg thorax raskere enn å vente på en CT.
Målet med pakkeforløpet er å redusere ikke-medisinsk begrunnet ventetid i utredningen slik at pasient og pårørende opplever god informasjon, involvering, innflytelse og dialog gjennom hele forløpet . Reduksjon av mortalitet er ikke målet med pakkeforløpet

T a gjerne kontakt ved behov:
Du finner denne rutinen på samlesiden for pakkeforløp ved å følge linken øverst i høyre marg som tar deg til samlesiden for pakkeforløp i PKO- arkivet.


Merknader

Informasjon om pakkeforløpene til fastlegene fra Helsedirektoratet
Dersom du har innspill til denne rutinen kan du ta I bruk kommentarfeltet under nyheten. Da går det en melding til redaktøren av Praksisnytt som tar det videre. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.