torsdag 26. mars 2015

Urologisk poliklinikk: Mangel på spesialister i urologi – tilbud om tjenester.

Urologisk poliklinikk informerer:

https://lh5.googleusercontent.com/cDdq6I-5Y-ge78yWWtgpg270YRXNF6SIJbwvb0PZZOPW4lv9izSf0qU9VIJi5SWBPKYc1UgbqFytMkipfwfEqP7VQRTLUtgS-LfC6hDGJAiDV_vN6qXge_HKnw

Urologisk seksjon har for tiden stor mangel på spesialister i urologi. Samtidig har tilgangen på henvisninger både internt og utenfra økt betraktelig.

Dette har dessverre medført lengre ventetid for konsultasjon ved Urologisk poliklinikk enn det vi kunne ønske..

Pasienter som henvises som øyeblikkelig hjelp og pasienter med premaligne eller maligne tilstander vil som tidligere prioriteres

Vi ber henvisende lege nøye vurdere henvisningsgrunnlaget og evt. overveie bruk av privatpraktiserende urolog.

Vi vil også be henvisende instans om å skaffe seg nødvendig kompetanse til å utføre mindre prosedyrer på egenhånd som f.eks. innlegging og skifte av kateter. Dette vil være tidsbesparende og mindre belastende for pasientene. Urologisk poliklinikk bidrar gjerne med opplæring eller hospitering.

For øyeblikket kan det være lang ventetid for enkelte problemstillinger. Man innfører tiltak for å bedre dette. Et eksempel er uteblivelse. Mange pasienter møter ikke til timene, noe som selvsagt kan ha forskjellige årsaker. Det bes om hjelp fra fastlegene til å bedre dette. Mye kan gjøres ved enkle grep:

  • Ved henvisning til urologisk poliklinikk informer pasienten om å avbestille sin time hvis han velger ikke å møte til time.


  • Før på henvisningen: “Pasienten samtykker i å få påminnelse på time på SMS. ”Se til at pasientens mobilnummer er påført henvisningen.


På grunn av lang ventetid er det spesielt viktig med gode henvisninger da dette gjør oss i stand til å prioritere bedre. Bruk gjerne NEL for å se til at henvisningen inneholder ønsket informasjon for aktuell problemstilling.

Kateterisering (NEL)

Vi opplever at færre og færre fastleger håndterer akutt urinretensjon på kontoret sitt. Det er ønskelig at fastlegen håndterer dette selv, og henviser til oss først ved mislykket forsøk.

Råd for kateter.
  • Ch. 12 og 14 er de mest vanlige størrelser for menn
  • Bruk rikelig med xylocain gel.
Forslag til kateteriserings-pakke for legesenter: Gymo.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.