onsdag 3. november 2021

Driftsmelding: RS-virus og andre luftveisinfeksjoner hos barn


Barneavdelingen opplever et stort press på innleggelser og har derfor et behov for å nå ut med litt informasjon om RS virus. Du kan lese mer om det under, spesielt indikasjoner for innleggelse kan jo være greit å repetere. Jeg har tatt med den frihet å sette disse i bold.

mvh

Jan Robert Johannessen
Redaktør Praksisnytt


RS-virus og andre luftveisinfeksjoner hos barn 

Vi er inne i en hektisk sesong for luftveisinfeksjoner hos barn. Dette merkes i betydelig grad både i primærhelsetjenesten og ved barne- og ungdomsklinikken på SUS.

Barnepost 3E/4D har nå overbelegg. Dette gir økt press på både plass og personell. Økningen skyldes et vesentlig høyere antall barn med RS-virusinfeksjon enn det som er vanlig på denne tiden. Det er også høyt sammenlignet med tidligere topper.

Det fleste barn kan sendes hjem etter undersøkelse hos fastlege eller legevakt. Samtidig sendes det også et vesentlig antall barn til sykehuset. En del av disse sendes hjem uten innleggelse.

Vakthavende barnelege må informeres telefonisk om innleggelser. Når man ringer sentralbordet blir man satt over til forvakt eller bakvakt. Dersom innringer er i tvil om barnet trenger innleggelse, kan det drøftes på telefon.

Oversikt over indikasjoner for vurdering på sykehuset:

Lav metning (cirka < 92%), dårlig væskeinntak eller betydelig pustebesvær (økt respirasjonsfrekvens tross febernedsettende behandling, inndragninger og/eller apneer).

Barna vil vanligvis ikke trenge vurdering ved sykehuset dersom de

- drikker/spiser tilfredsstillende og ikke har symptomer på dehydrering

- har en oksygenmetning cirka > 92%

- ikke har betydelig pustebesvær

Det er den kliniske statusen som er avgjørende. Mistanke om RS-virus gir ikke økt indikasjon for innleggelse/vurdering.

Terskelen kan likevel være noe lavere for å sende de aller minste (< 2-3 måneder) inn for vurdering, men de fleste også i denne alderen vil kunne være hjemme dersom punktene over er til stede.

Alle barn som trenger sykehusinnleggelse skal få den behandlingen de trenger.

Det er stor medieoppmerksomhet rundt RS-virus nå. I mediesakene sykehuset er involvert i, understrekes det at RS-virus-infeksjoner er vanlig, og at de aller fleste ikke trenger behandling av lege eller innleggelse i sykehus. Men også at sykehuset har god behandling for de som trenger det – og at man blir frisk. Det gis også anbefalinger om at familier med de yngste barna forebygger, så langt det lar seg gjøre, mot luftveisinfeksjoner.

Mer informasjon på egen nettside om RS-virus 

Stavanger universitetssjukehus, 3. november 2021

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.