tirsdag 2. november 2021

Covid 19: Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud til pasienter med følgetilstander etter covid-19

Det er etablert rehabiliteringstilbud for pasienter med langvarig, komplekse og sammensatte symptomer der funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad. Sykehusleger og fastleger kan henvise pasienter. Henvisninger vurderes ut fra fastsatte kriterier.

Rehabiliteringstilbudene

Tilbudet som nå er etablert, er i stor grad integrert i rehabilitering som allerede eksisterer. I tillegg er det inngått samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner.

Helse i Hardanger: Pasienter i aldersgruppen 18-67 år som fyller kriteriene kan henvises til Helse i Hardanger, som har et tre-dagers intensiv rehabiliteringsprogram med påfølgende egentrening og oppfølging via mobilapplikasjon i 12 måneder.

Rehabiliteringspoliklinikk Lassa: Voksne pasienter kan også henvises til utredning og tverrfaglig funksjonskartlegging ved rehabiliteringspoliklinikken  for kartlegging  av videre rehabiliteringsbehov. Basert på dette behovet, kan pasienter få tilbud om følgende:

        døgnrehabilitering i sykehus

        dagrehabilitering i sykehus

        henvisning til Helse i Hardanger eller annet privat rehabiliteringssenter

        kommunal rehabilitering med eventuelt forsterket interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART)

Ved uavklarte spørsmål knyttet til diagnostikk eller organspesifikke problemstillinger, kan pasienter henvises til aktuell legespesialist som nevrolog, lungemedisin, kardiologi, infeksjonsmedisin og psykisk helsevern.  


Kjetil Meling Hetta

Praksiskonsulent
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.