mandag 29. november 2021

Svangerskapsomsorg: Ny rutine for håndtering av svangerskap etter termin  • Ny retningslinje for overtidsvurdering av gravide
  • Nytt skjema skal fylles ut ved svangerskapskontroll uke 38-40.
  • Resultat av risikoberegning avgjør tidspunkt for induksjon.

 

Fødeavdelingen ved SUS har nå i høst implementert ny rutine for håndtering av svangerskap etter termin. Rutineendringen er del av et felles kvalitetsprosjekt i samarbeid mellom fødeavdelingene i Helse Vest (Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde).

Bakgrunn:  Sprikende anbefalinger for håndtering av «overtidige» svangerskap nasjonalt men også internasjonalt. Hdir planlegger en ny nasjonal retningslinje for denne problemstillingen, men denne ventes ikke å komme før tidligst om et år. Ny retningslinje er ventet å stramme inn på dagens praksis.

Den nye rutinen/kvalitetsprosjektet legger opp til en strukturert vurdering av kjente risikofaktorer og ut fra en beregnet «risikoscore» anbefales den gravide oppfølgning:

1)      Laveste risiko: Terminkontroll 7-9 dager etter termin, og vurdering av induksjonstidspunkt senest 11 dager etter termin (som i dag)

2)      Medium risiko: Anbefales induksjon 4 dager etter termin (sv.sk.uke 41+0)

3)      Høy risiko: Anbefales induksjon ved termin (sv.sk. lengde 40+3)

Scoringsskjema deles ut ved rutine ultralyd i 2 trimester og følger kvinnens «Helsekort for gravide». Skjema kan også finnes/skrives ut fra Kvinneklinikken sin nettside «kvalitet.sus.no/kk».

Direktelenke til skjema: https://kvalitet.sus.no/kk/docs/doc_48264/index.html


Skjema har 2 deler:

·        Del 1 fylles ut på sykehuset/privat gynekolog ved Rutine UL ut fra ultralydfunn og anamnese.

·        Del 2 fylles ut av fastlege/jordmor ved siste sv.sk.kontroller etter sv.sk.uke 38 ut fra forhold som har tilkommet i sv.skapet.

·        Total risiko legges sammen fra Del 1 og Del 2 og bestemmer videre anbefaling til kvinnen. 
Det legges opp til at kvinnen informeres om risikoberegningen og selv ringer fødeavdelingen og avtaler kontroll/vurdering av fødselsinduksjon.

Kvalitetsprosjektet vil bli evaluert underveis.
Justeringer av risikokriterier kan forekomme dersom man ser uønskede endringer i induksjonspraksis.

Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med praksiskonsulent.


Vennlig hilsen

Brandis Philip von
Seksjonsoverlege

Pia Skoglund
Praksiskonsulent

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.