onsdag 23. november 2022

Driftsmelding: DIPS Arena innføres på SUS

 Til informasjon:

Helse Stavanger innfører nytt elektronisk journalsystem. Innføringen skjer 28.11.22 i både somatikk og psykisk helsevern og rus. Helse Stavanger er i oppstartsfase i 3 uker fra innføringsdato. Dette kun til orientering da dette i utgangspunktet ikke vil påvirke dere.

 

Informasjonsflyten fra Helse Stavanger kan oppleves noe tregere, men vi har mobilisert ressurser i oppstartsfasen for å forsøke å unngå at dette forekommer.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 

Kontaktperson:

Carsten-Wilhelm Tammen, carsten-wilhelm.tammen@sus.no

Guro Røyneberg, guro.roynebeg@sus.no

 

Vennlig hilsen

Innføringsprosjektet DIPS Arena

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.