torsdag 4. juni 2015

Pakkeforløp tykk- og endetarmskreft – lokale tilpasninger.


 Hvor sendes henvisingen:
I Helse Stavanger sendes alle disse henvisingene til gastrolab (medisinsk gastroenterologisk avdeling / fordøyelsessykdommer).

Kapasitetsutfordringer:
Sykehuset har som kjent kapasitetsutfordringer innenfor gastroenterologi. Utdanningskapasiteten for gastroenterologer er økt. I forbindelse med innføringen av pakkeforløpene har Helse Vest inngått avtale om kjøp av ekstra skopikapasitet på Kolibri. 
Det er sykehuset som etter beste skjønn  prioriterer og videresender til undersøkelse på Kolibri.

Om prioritering av henvisninger:
Vi prioriterer alle henvisninger og gir alltid de som har størst risiko for kreft time innenfor den anbefalte fristen i pakkeforløpene. Vi greier foreløpig ikke å gi tid innen anbefalt frist i pakkeforløp til alle de som har lavere risiko for kreft, men som likevel faller innenfor de som bør inn i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft. Vi greier imidlertid å oppfylle de juridisk bindende fristene som prioriteringveilederen angir. 

Det er viktig å skille mellom de juridisk bindende fristene som prioriteringsveilederen angir (uttrykk for faglig forsvarlighet) og de fristene som pakkeforløpene angir. (De siste er anbefalinger).

Det er svært viktig at funn og symptomer som fører til kreftmistanke beskrives godt i henvisningen fordi det er bestemmende for hvilken prioritet og ventetid pasienten får.

Det er viktig å skrive i henvisningen om pasienten er informert om kreftmistanken og om henvisningen er merket pakkeforløp kreft.


Kjetil Hetta                                                                Hans Jakob Gilje Jaatun 

Praksiskonsulent                                                        overlege Gastrolab

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.