tirsdag 2. juni 2015

Foto: Colourbox
Oppdatert informasjon angående henvisning av pasienter med sykelig overvekt til ikke- kirurgisk behandling ved Nærland Rehabilitering.

Helse Stavanger kan tilby livsstilsbehandling for pasienter med sykelig overvekt. 

Et rehabiliteringsopphold på Nærland varer 3 uker. Pga. begrenset kapasitet (totalt 60  pasienter per år) er vi nødt til å prioritere strengt. Frisklivssentralen i den aktuelle kommunen skal alltid vurderes som første alternativ hos pasienter med sykelig overvekt.


Hvem vil bli prioritert for et opphold på Nærland:
Pasienter som har sykelig overvekt, dvs.  KMI > 40 eller KMI > 35 ved overvektsrelatert sykdom.

Det er også viktig at pasienter som henvises Nærland rehabilitering er:
  •          motiverte til egeninnsats og har satt seg mål for oppholdet
  •           er mottakelige for råd og veiledning
  •          er innstilte på varig livsstilsendring.
  •          inneforstått med at behandlingstilbudet er krevende både fysisk og psykisk
  •           i stand til å gå min. 500 m i eget tempo
  •          er selvhjulpet i stell og ved måltider


Hvem kan ikke prioriteres:
Pasienten som har hatt bariatrisk kirurgi.
Pasienter som allerede har hatt ett rehabiliteringsopphold på Nærland pga. overvekt

Før pasienten henvises til rehabiliteringsopphold må det vurderes om pasienten lider av overspisingslidelse (Binge Eating Disorder, BED). Ved mistanke om BED, kan pasienten henvises til vurdering/gruppebehandling ved Stavanger DPS, Lassahagen (Kristine Rørtveit).

Henvisning som må inneholde pasientens aktuell vekt og høyde sendes:


Sykelig Overvekts Poliklinikk, 
Stavanger Universitetssjukehus. 

Du kan altså sende henvisningen direkte og ikke til Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Bergen - de videresender bare henvisningen direkte likevel.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.