fredag 29. mai 2015

Rutine: Utrednings- og behandlingstilbud ved Kronisk utmattelses syndrom (CFS/ME) hos voksne


Utredning og diagnostisering primært hos fastlegen:
Utredningen og diagnostisering av CFS/ME hos voksne bør kunne utføres av fastlegen. Diagnosen er en eksklusjons- diagnose og bør kun stilles når diagnosekriteriene er oppfylt. 

Klinisk erfaring tilsier at det bør gjøres en bred utredning når en mistenker CSF/ME. 


Når diagnosen er uklar eller det er behov for avklaring i spesialisthelsetjenesten:

Ved uklare differensielle problemstillinger kan fastlege henvise til SUS for å komplettere utredningen, men dette er ikke nødvendig for at diagnosen CSF/ME stilles. Pasienter som henvises SUS med spørsmål om CFS/ ME vil først bli satt opp til en vurdering av psykolog/ psykiater. Pasienter som ikke har en psykisk lidelse som forklarer utmattelsen vil bli satt opp på time hos nevrolog eller indremedisiner for diagnostisk avklaring. Ved SUS vil man bruke Canada-kriteriene for å stille diagnosen.

For å unngå lang utredningstid og lange ventelister er det ønskelig at en del av utredningen er gjort før henvisning sendes SUS - se SUS utredningsforslag lenke.  

Rehabilitering når diagnosen er stilt:
Alle pasienter som får diagnosen G93.3 Postviralt utmattelsessyndrom vil få tilbud om henvisning til poliklinisk rehabilitering ved tverrfaglig CFS/ME poliklinikk,  ved Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa. Her vil det være fokus på symptomrettet og mestringsorientert rehabilitering. Fastleger kan også henvise direkte hit.

Andre pasientrettede tilbud:
Det vil fortsatt være CFS/ME kurs ved Lærings og Mestrings-senteret.
Andre eksisterende tilbud for pasienter diagnostisert med CFS/ME er Frihamnsenteret i Skånevik, som har et behandlingsprogram spesielt utarbeidet for CFS/ME. Fastlege kan henvise direkte til Frihamnsenteret


Med ønske om et godt videre samarbeid:

Jon Sundal                                                     Michaela D. Gjerstad                     
Seksjonsoverlege                                           Seksjonsoverlege                                         
Infeksjonsmedisinsk seksjon                          Nevrologisk poliklinikk                 
             
Kjetil Hetta                                                       Katrine Brække Norheim
Spesialist i allmenmedisin                               Konstituert overlege
Praksiskonsulent                                              Klinisk immunologisk seksjon

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.