onsdag 27. mai 2015

Gruppebehandling etter fedmekirurgi

Nye oppstart for Gruppebehandlingstilbud for personer som har gjennomgått behandling for fedme

Målgruppe
Voksne personer (over 25 år) som har gjennomgått kirurgisk behandling for fedme og som sliter med psykiske følger i forhold til deres endrede kropp, utseende og fysisk kapasitet.  

Disse personene vil fortrinnsvis ha vansker knyttet til deres forhold til mat og endret muligheter for å bruke mat som en løsning på følelsesmessige vansker.  Personer som har gjennomgått en markant vektreduksjon gjennom andre metoder er også aktuelle for gruppen.

Andre tilbud bør benyttes dersom pasienten har vedvarende spiseforstyrrelser:
Det er viktig av de som deltar ikke sliter med en vedvarende, alvorlig spiseforstyrrelse (over- dreven trening, markant eller ukontrollert overspising, bruk av framprovosert oppkast eller bruk av avføringstabletter). Disse bør henvises til Enhet for Spiseforstyrrelser eller til en DPS for behandling.

Tilbudet
Gruppebehandlingen vil være lukket-tidsavgrenset type, med oppstart september 2015. Gruppen møtes hver 14. dag om ettermiddagen. Gruppen vil ha inntil 8 deltakere og være ledet av erfaren gruppeterapeut.  Den faglige tilnærmingen vil være en kombinasjon av kognitiv terapi, psykoedukasjon  og interpersonlige terapi.  

Utgifter til behandlingen vil være vanlige polikliniske egenandeler (p.t. kr. 320,- pr. gruppemøte) inntil frikort fra NAV er oppnådd.


Kontakt: 
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon kan du kontakte Psykolog Wendy Hanson på telefon 51 66 26 67 eller på post@wendyhanson.no.

Henvisninger sendes:
Spesialist i klinisk psykologi 
Wendy Hanson
Langgaten 41, 
4306 Sandnes

Henvisere må vennligst påføre sitt HPR-nummer (id nummer) for registrering til Helfo.
På forhånd takk.
Publisert i samarbeid med:

Bent Horpestad
psykologspesialist
Leder Enhet Spiseforstyrrelser
Stavanger UniversitetssjukehusIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.