torsdag 21. mai 2015

Røntgen: Oppdatering om scoliosebilder, ansikt og kjeveleddsundersøkelser


Scoliose bilder

Ikke lenger "Drop in":
Røntgen scoliose med vinkelmåling, utgår som «drop in» undersøkelse. Disse pasientene henvises som vanlig. Pasienten får deretter skriftlig innkalling til undersøkelse ved SUS.

Hvorfor?

Nye røntgenapparater, ved SUS, er bedre egnet til scoliose opptak, og reduserer stråledosen til pasienten.
Ansikt og kjeveleddsundersøkelser:

Røntgen av ansiktsskjelett og kjeveledd utgår.
Disse undersøkelsene er utgått og blir ikke lenger utført ved avdeling for radiologi ved SUS/Hillevåg/Egersund/Sandnes. 

Anbefalt undersøkelse:
CT og MR er standard undersøkelser ved problemstillinger i ansiktsregionen. Pasienter som blir henvist til disse undersøkelsene på Drop in Hillevåg eller Sandnes vil dessverre ikke bli undersøkt.

For ansiktsskjelett vil en foretrekke CT som undersøkelsesmetode, mens en for kjeveledd vil foretrekke MR. En bemerker at det ikke er indikasjon for radiologisk undersøkelse i det hele tatt ved mistanke om isolert nesefrakur. Som tidligere er også røntgen bihuler en undersøkelse som er utgått.

Dersom det er ønske om ytterligere informasjon om grunnene til at disse undersøkelsene er utgått, vennligst ta kontakt med seksjonsoverlege PhD Kathinka Dæhli Kurz, kathinka.dehli.kurz@sus.no


Sjekk ut røntgensidene i PKO arkivet for mer informasjon om DROP IN tilbudet.


Publisert i samarbeid med

Frode Johannessen
Avdelingsoverlege
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.