mandag 11. mai 2015

Gruppepoliklinikken: Informasjon om våre gruppetilbud for Sør- Rogaland.

Gruppepoliklinikken er en spesialenhet for Sør- Rogaland organisert under Stavanger DPS.

Den tilbyr forskjellige typer gruppebehandling både for alvorlige angstlidelser, stemningslidelser, personlighetsproblemer, spiseforstyrrelser, overspising/ overvektslidelse og ved senvirkninger etter traumer. OCD- teamet gir individualtilbud, samt ettergruppe for pasienter med alvorlig tvangslidelse.

Vi holder til i nye flotte lokaler i 4.etg. i Stavanger DPS’ nybygg i Adjunkt Hauglandsgate 34, på Lassa vis a vis Stokka sykehjem
Status for poliklinikkens tilbud:

Nytt gruppetilbud:
Unge voksne pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse fra sept. -15.
Dette tilbudet retter seg mest mot behandlere i poliklinikker og sengeposter som aktuell henvisningsinstans, men det er greit at allmennlegene kjenner til det. Det kreves aktiv oppfølging fra pasientens individualterapeut som forutsetning for deltakelse i opplegget

Gruppetilbud som fortsetter:

  • Fire måneders intensiv gruppeterapi : går som normalt, ny gruppe beg. i slutten av aug-15, nå fulltegnet, ny gruppe i slutten av jan. -16.
  • Seponering av A- og B-preparater i gruppe – fortløpende inntak
  • Gruppe for mødre med spiseforstyrrelser
  • Gruppe for overspisingslidelse


OCD-team: individuell eksponeringsterapi med responsprevensjon, med påfølgende ettergruppe – fortløpende inntak

Gruppetilbud satt på pause:
Sinnemestringstilbudet  
Vi må ta pause i vårt frem til høsten -16. Vi vil informere når det igjen kan være aktuelt å henvise til Sinnemestring. I mellomtiden vil Alternativ til vold (ATV) kunne være et alternativ.

Affektbevissthetstilbudet
Har allerede hatt ett års pause. Vi håper å få starte opp igjen til høsten -16.

Gruppetilbud som avsluttes:
Kroppsbevissthets- og samtalegruppe
Slow open avsluttes til sommeren. Ny oppstart ikke planlagt.

Vi har i senere tid fått flere henvisninger til angstmestringsgruppe – vi har ikke hatt og har heller ikke nå et slikt behandlingstilbud. Vennligst sjekk hvilke tilbud vi har og henvis ut fra hva tilbud vi rår over pr. i dag.


Mer info: 
Nærmere informasjon om vår behandling/gruppetilbud finner du via adressen: 
www. sus.no – Stavanger DPS –  Gruppepoliklinikken (direktelink)
TLF:  51514590 (sekretær)


Publisert i samarbeid med


Helge Knudsen
Psykologspesialist
leder Gruppepoliklinikken, Stavanger DPS
51514633 / 91883704
Helse Stavanger HF
www.sus.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.