onsdag 20. mai 2015

RELIS temakveld: "Riktig bruk av antibiotika" Tirsdag 26.mai

PÅMINNELSE: RELIS Vest inviterer til temakveld tirsdag 26. mai: 


«Riktig bruk av antibiotika»


Andre temakveld i årets møteserie setter fokus på riktig bruk av antibiotika. Vi har skaffet tre foredragsholdere med spesiell kompetanse på denne legemiddelgruppen. Programmet omfatter erfaringer fra allmennpraksis og spesialisthelsetjenesten, inkludert eksempler på problemstillinger til RELIS. Riktig bruk av antibiotika diskuteres i lys av det økende problemet med antibiotikaresistens.

Foredragsholdere og program:

Hilde Fjeld, Rådgiver, farmasøyt, RELIS Sør-Øst og Avd. for smittevern, Oslo universitetssykehus:
Litt av hvert om antibiotika – RELIS sitt perspektiv

Sigurd Høye, Postdok og allmennlege, Antibiotikasenteret for primærmedisin:
For sikkerhets skyld? Riktigst mulig antibiotikabruk i allmennpraksis

Ingrid Smith, overlege ved KAS (Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten) og 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen: Antibiotikaresistens – betyr det slutten på den antibiotiske æra?


Tid:     Tirsdag 26. mai kl. 18-21 (uke 22).

Sted:
1) Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken,
Haukeland universitetssjukehus.

2) Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync).

Påmelding: Klikk her for påmelding, evt tlf 55 97 53 60 

Godkjenninger:
Møteserien, med 4 temakvelder à 3 timer, er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi. Den er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av møteserien.

Kommende temakvelder:
Hormonpreparater til kvinner (8. september), nye antikoagulantia (4. kvartal).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.