mandag 12. juli 2021

Vanskelige plassforhold på SUS

Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

På grunn av stor pasientpågang og mange utskrivningsklare pasienter, har vi en veldig vanskelig plass-situasjon på SUS. Vi har derfor iverksatt tiltak i henhold til plan for høy aktivitet den siste uken. I dag har situasjonen ytterligere forverret seg. 

Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye resten av uken og gjennom helgen.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende lege ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH-senger som alternativ til innleggelse.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold. 

OPPDATERT: Beskjeden gjelder i første omgang fram til og med torsdag 15. juli 2021.

Eldar Søreide
Fagdirektør
Helse Stavanger HF

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.