fredag 4. desember 2020

Osteoporoseklinikken: Informasjon om tilbudet om beintetthetsmåling etter omleggingen av henvisningsrutiner.

Fra juli 2020 overtok Osteoporosepoliklinikken ved Ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus, apparatet for beintetthetsmåling (Dual-energi X-ray absorpsjonsmetri, DXA) fra røntgenavdelingen

(Vi minner om at henvisning nå sendes som vanlig klinisk henvisning til Ortopedisk avdeling.)

Den har vært i full drift fra uke 34 (alle hverdager) ved våre lokaler i Hillevåg.  Samtidig med overtagelse av DXA-maskinen, overtok vi en venteliste på nærmere 3000 pasienter i røntgensystemet. Dette er henvisninger som en sekretær sitter fulltid og flytter over til det elektroniske pasientjournalsystemet vårt, DIPS.  Det er også blitt behov for en ekstra sekretær som tar seg av innkommende henvendelser fra pasienter og henvisende leger samt administrerer nye henvisninger. Vi jobber på spreng med å få kontroll på ventelisten, men ventetiden må fortsatt ventes å være lang en stund fremover. Vi ber derfor om tålmodighet. 

Dersom det haster med å få målt bentettheten, kan en begrunne dette i henvisningen og markere den med at den haster. 

Ikke behov for å sende ny henvisning etter omleggingen:
Det er ikke nødvendig å sende ny henvisning på pasienten dersom en har sendt til røntgen tidligere. Se gjerne vår nettside for informasjon Osteoporosepoliklinikken - Helse Stavanger (helse-stavanger.no).

Blodprøven P1NP kan brukes for å avklare behov for ny dose Zoledronsyre:
En kan også kontrollere behov for ny dose zoledronsyre (Aclasta/Zometa) med blodprøven P1NP, uten ny DXA skanning, da effekten kan vare opptil 3 år (Fastlegens rolle ved osteoporosebehandling etter brudd | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)). 

Ventetid:
Øvrig anslår vi nå ventetiden til å være rundt 11-12 måneder. 

Vi beklager lang ventetid. Vi arbeider også med å øke vår DXA-kapasitet.

Takk for tålmodigheten.

Mvh

Knut Harboe

Avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling

 

Ane Djuv
Faglig leder av ortopedisk osteoporosepoliklinikk (OPP)

 

Helse Stavanger HF
www.sus.no

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.