torsdag 11. juni 2020

DXA måling skal fra uke 25 sendes Osteoporosepoliklinikken (OPP) via adressen til Ortopedisk kirurgisk avdeling


I forbindelse med oppstart av Osteoporosepoliklinikken (OPP) ved Ortopedisk kirurgisk avdeling, Helse Stavanger i uke 34, bes det om at henvisninger for beintetthetsmåling (DXA) rettes til Ortopedisk kirurgisk avdeling, fra og med uke 25. 

DXA maskinen overtas av OPP fra Avdeling for radiologi i løpet av sommeren. 

Dersom beintetthetsmålingen skal gjennomføres i forbindelse med nylig gjennomgått brudd (< 2 år siden) og pasientens alder er over 50 år, bes dette anmerkes i henvisningen, da disse pasientene også vil tilbys konsultasjon med ortopedisk osteoporosesykepleier. 

Øvrig gjelder tidligere rutiner som angitt fra Avdeling for radiologi mht indikasjon og prioriteringer av DXA målinger. Grunnet stort etterslep  ved overtagelse er ventetiden for tiden ca. 1 år. Det arbeides med å hente dette inn.»Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.