fredag 18. februar 2022

Covid-19: Ny behandling for covid-19 på SUS for immunsvekkede

Ny behandling for covid-19 på SUS

Aktuell for 
- Organtransplanterte siste 12 mnd
- Stamcelletransplanterte siste 12 mnd
- Alvorlig immunsvekkede (se under)

Må startes 7d fra symptomdebut

PCR test MÅ foreligge - (Virusvariant har stor betydning for effekt. Oppdatert info 11/3/22)

Kontakt infeksjonsvaktlege for å avtale behandling 

OBS Begrenset tilgang på behandlingen. 

Les mer underUtvalgte pasienter med sterkt svekket immunforsvar kan nå henvises til ny poliklinisk behandling på Stavanger universitetssjukehus ved påvist covid-19. Preparatet heter Sotrovimab (Xevody) og er en antistoffbehandling. 

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet kan legemiddelet bidra til å redusere risikoen for alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse. 

Følgende pasienter skal prioriteres for henvisning og behandling:
a) Organtransplantert i løpet av siste 12 måneder
b) Stamcelletransplantert i løpet av siste 24 måneder 
c) Alvorlig immunsvekket – spesielt følgende undergrupper: 
    i) pasienter med leukemi/lymfom som blir behandlet med høydose kjemoterapi
    ii) pasienter behandlet med legemiddel som hindrer antistoffrespons.Gjelder spesielt behandling med rituximab siste 12 måneder.

Fordi det er avgrenset tilgang på medikamentet (få doser på SUS og i landet), kan det ikke gis garantier for at pasient vil få tilbud selv om vedkommende tilhører en av disse målgruppene.

Henvisningsrutiner
Både lege i spesialist- og primærhelsetjenesten kan henvise pasienter innenfor de prioriterte gruppene.

Ta kontakt med vakthavende infeksjonslege på SUS for å avtale eventuell behandlingsindikasjon neste dag.

Diagnosen bør  MÅ være bekreftet av en PCR-test. 
Oppdatert 11/3:Behandling med Sotrovimab har god effekt ved delta-varianten og omikron-varianten BA1. Preparatet har ikke samme effekt på omikron-variant BA2 – som per i dag utgjør 84 prosent i regionen. BA2 vil være dominerende i løpet av kort tid. Behandlingen vil da ikke ha ønsket effekt.

Kort om behandlingen
Preparatet må gis innen det har gått sju dager fra pasientens sykdomsdebut.
Behandlingen gis poliklinisk og består av en intravenøs infusjon. Samlet sett vil det ta rundt tre timer med undersøkelse, blodprøver og observasjon.
Behandlingen gir få bivirkninger, men kan i noen tilfeller gi en overfølsomhetsreaksjon.

Tilbudet er gratis for pasienten.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.