mandag 14. februar 2022

ALIS: Hudavdelingen (SUS) har ledig vikariat for lege som trenger sykehustjeneste 6 mnd hud


LIS-lege Hanne Larsen Veng mikroskoperer
prøve fra venerologisk pasient
Hudavdelingen har god erfaring med å ansette allmennleger som vikarer i en 6 måneders periode. 

Ordning styrker både samarbeid mellom hudavdelingen og leger i praksis og gir gjensidig kompetanse økning innen hudsykdommer og intern medisin. 


Behovet for vikar/ALIS stilling vil ellers være gjentakende:

Hudavdelingen har ingen sengepost. Spesialisering til hudlege krever minimum 6 måneders tjeneste ved hudavdelingen med sengepost. I praksis må hudleger som utdannes i Stavanger derfor ha permisjon 6 måneder for sengeposttjeneste ved andre universitetsavdelinger før legen kommer tilbake for å fullføre sin spesialisering i hud- og veneriske sykdommer. Dette betyr i praksis at hudavdelingen vil kunne tilby en kollega fra allmennlegepraksis i 6 måneders vikariat fortløpende.


Vennlig hilsen

Thomas Ternowitz
Professor, avdelingssjef dr.med.

thomas.ternowitz@sus.no
51513019 / +4791623057 


Redaktøren vil i tillegg informere om ny ALIS portal:
Det kommer nå en ny ordning for å følge med på å søke ALIS stillinger og ordningen vi hadde med å sende melding til samhandlingslegen opphører derfor.

Vikariater som er aktuell for ALIS i Helse Vest RHF området publiseres nå i en egen portal som man finner på 

https://alis-i-sykehus.ihelse.net/

Der  finner du vikariatet på hudavdelingen og andre ledige stilling og du kan også abonnere på varsler om ledige jobber.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.