onsdag 24. februar 2016

Pasientreiser: husk forhøyet egenandel utenfor egen helseregion

Pasientreiser opplever at en del pasienter ikke kjenner til at det er forhøyet egenandel når de selv velger seg til et helseforetak utenfor egen helseregion.

Vi hadde satt stor pris på om fastlegekontorene kunne hjelpe til med å informere om dette f.eks. i forbindelse med at man sender henvisning til aktuelt foretak.

Informasjon på venteromsskjerm? Hvis du ønsker å legge ut informasjon om dette på informasjonsskjerm på venterom eller lignende kan du laste ned denne powerpoint slidenKortversjonen av reglene:
Hovedregelen er at reiser til spesialisthelsetjenesten dekkes innen egen region med vanlig egenandel. 
Alle regioner skal ha et fullverdig tilbud, med unntak av nasjonale og flerregionale tjenester, og nasjonale kompetansesenter.


  • Når pasienten henvises av ansatt i eget helseforetak, fordi det regionale helseforetaket (Helse Vest) ikke kan sørge for et tilbud innen helseregionen, betaler pasienten vanlig egenandel.
  • Når pasienten eller fastlegen velger å bli henvist/henviser til et behandlingssted utenfor egen helseregionen er egenandelen for reisen pr i dag  kr. 400,- pr vei.

Fullstendig informasjon om regelverket finner du her Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.