mandag 12. mars 2018

Dialogmelding til røntgenavdelingen.

Nå er røntgenavdelingen klar til å ta imot dialogmeldinger.

Fremgangsmåten er den samme som for de andre kliniske avdelingene på SUS

I praksis er disse meldingene tenkt for å avklare korte oppfølgingsspørsmål f.eks til en bildebeskrivelse du har mottatt.


Noen generelle poeng/påminnelser om bruk av dialogmeldinger:
Man kan kun sende dialogmeldinger til sykehus i Helse Vest (andre sykehus i andre deler av landet har ikke tilpasset/kvalitetssikret mottak i sine systemer for dette og har derfor ikke mulighet til å ta imot).

Man bruker i praksis en av PLO meldingstypene. (De vi bruker i kommunikasjonen mot kommunen) Det er  spesifikt den som kalles "Forespørsel" som skal brukes (de andre er ikke testet og havner i feil innboks på sykehuset). Se brukerveiledning om du trenger info om bruken i ditt system.

For å understreke: De andre PLO meldingstypene kan IKKE benyttes.

Husk at våre kolleger har det som deg - lange skriftlige henvendelser som krever mye jobb for å finne frem informasjon eller krever mye vurdering egner seg dårlig for denne typen meldinger. Ikke så ulikt det vi tenker om PLO meldinger fra ulike kommunale samarbeidspartnere.
Da er det stort sett bedre å ta en telefon eller henvise pasienten.

Meldingene egner seg for situasjoner der du kan vente på svar noen dager.

Det er viktig at vi bygger god kultur for bruken av disse meldingene.

På nasjonalt nivå utvikles det i disse dager en egen meldingstype som skal dekke behovet for en slik melding i hele landet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.