tirsdag 1. september 2015

Utredningsalgoritme for voksne pasienter med lymfeknuter av ukjent etiologi, ingen kjent kreftsykdom i anamnesen.

Algoritme for håndtering av  voksne (>16 år) pasienter med lymfeknuter av ukjent etiologi, ingen kjent kreftsykdom i anamnesen.

Ved henvisning til spesialist er det viktig at relevante kliniske opplysninger fremkommer.


1) Palpabel kul på hals (tyroidea: kommer separat)
Henvisning til ØNH avdelingen.

Mellom 1-2 cm:
Henvises ultralyd collum innen 4 uker og avhengig av resultatet, henvisning til  ØNH avdeling håndteres med vanlig prioritering.

>2 cm:
Henvisning til  ØNH avdeling og samtidig ultralyd collum pakkeforløp lymfom

Mistanke om infeksjon? 
Utredning og ev. behandling, observasjon, ev henvisning senere

Ikke infeksjonsmistanke: 
Observasjon ved fastlege 2-3 uker, dersom vedvarende :

Henvisning til ultralyd (SUS), time innen én uke; se egen algoritme for håndtering av pas. mellom ØNH- og radiologisk avdeling.
  • Mistanke om lymfom: finnålsaspirat og/eller eksisjonsbiopsi
  • Mistanke om annen malignitet: FNAC
  • CITO: svar innen 2 dager
  • Obs Tbc/atypiske tuberkler!

Bekreftet malignitet:
ØNH avdeling henviser til spesialavdelinger ved SUS; ABK ved lymfom eller ukjent origo.


2) Kul i mediastinum, oppdaget tilfeldig (undersøkelse av annen årsak) eller ved symptomer.
Henvisning til lungeavdelingen.


3) Palpabel kul i axille
Henvisning til kirurgisk avdeling.

Ved mistanke om infeksjon:
Utredning og ev. behandling, observasjon, ev henvisning senere.

Uten mistanke om infeksjon:

<2 cm og uøm:
Observasjon 6 uker
Hvis uendret ingen videre tiltak

>2 cm: 
Henvisning til eksisjonsbiopsi


Kvinner:      Henvisning Bryst Diagnostisk Senter ved SUS.
Menn:          Henvisning til kirurgisk avdeling for eksisjonsbiopsi pakkeforløp lymfom

                      Henvisning til ultralyd (SUS) ved usikkert palpasjonsfunn.

Bekreftet malignitet: 
Kirugisk avdeling henviser til spesialavdelinger ved SUS; ABK ved lymfom eller ukjent origo.


4) Kul i abdomen, ingen organtilhørighet, oppdaget tilfeldig (billeddiagnostikk av annen årsak) eller ved uklare, diffuse symptomer.
Henvisning ABK5) Palpabel kul i lyske.
Henvisning til kirurgisk avdeling.

<2 cm og uøm:
Observasjon 6 uker
Hvis uendret ingen videre tiltak

>2 cm: 
Henvisning til eksisjonsbiopsi ved kirurgisk avdeling i pakkeforløp lymfom

Usikkert palpasjonsfunn:
Henvisning til ultralyd (SUS)


Bekreftet malignitet: 
Kirugisk avdeling henviser til spesialavdelinger ved SUS;

ABK ved lymfom eller ukjent origo.


Viktig om behandling av prøvemateriale:

Ved lymfommistanke: forsendelse av ferskt biopsimateriale til avd. for patologi.
Forsendelse av ufiksert biopsimateriale til avd. for patologi. Event væske til avd. for mikrobiologi for TB-undersøkelser (dyrkning/mikroskopi/ev. PCR). Ekstrapulmonal tuberkulose forekommer, særlig blant pasienter fra andre verdensdeler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.