torsdag 3. september 2015

Enhet for spiseforstyrrelser - endring i henvisningsrutine


Enhet for spiseforstyrrelser har lagt om sine henvisningsrutiner.

Henvisning sendes først til pasienten sin DPS-poliklinikk / BUP- poliklinikk for rettighetsvurdering og prioritering. 

De sakene der det ønskes spesialisert hjelp i form av rådgivning, veiledning, utredning eller behandling intern- henvises pasienten fra DPS/BUP til spesialenheten. Det minnes ellers om at henvisningene bør angi :
  • spiseforstyrrelsens atferdssymptomer, 
  • personens høyde og vekt, 
  • vektendring eller vektstabilitet, 
  • somatisk og psykiatrisk komorbiditet inkl. rus, samt behandlingsmotivasjon.På vegne av

Bent Horpestad

Enhetsleder/psykologspes. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.