onsdag 2. september 2015

Ny NHN adresse på plass: Regional vurderingseining for rehabilitering

   


Elektroniske tilvisingar 
Tilvisingar til private rehabiliteringsinstitusjonar kan no sendast elektronisk til Regional vurderingseining for rehabilitering (Vurderingseininga).

Adressa i Norsk helsenett adresseregister er: 
Regional vurderingseining for rehabilitering (Nesttun)

Vurderingseininga handsamar og vurderer tilvisingar til private rehabiliteringsinstitusjonar (somatikk) frå fastlegar og avtalespesialistar for pasientar busett i Helseregion Vest.

I september 2015 blir det innført krav om kortere vurderingsfrist. En sparer tid ved mottak av henvisninger elektronisk.

For ytterligere info om tilvisingar til Vurderingseininga, sjå nettside Telefon 55 91 85 40

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.